Alternate Text
جمعه 6 مرداد 1396- 07:11
منشور اخلاقی
منشور اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی بر مفاد زیر استوار می باشد
1. ما بر این عقیده ایم که رسالت سازمان تعزیرات حکومتی چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید .
2. ما همواره در انجام فعالیت های خود ، استاندارد های حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت در امور و خدمت رسانی را نصب العین قرار داده و روش هایی را به کار گیریم که در نهایت حافظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشیم .
3. ما بر این باوریم که ارباب رجوع انسان هایی با کرامت و آگاه بوده و از نظرات و پیشنهادات مفید و مؤثر آنان در بهبود عملکرد و ارائه خدمت بیشتر بهره گیری خواهیم نمود .
4. رعایت ادب و نزاکت ، عدالت و انصاف در ارائه خدمت مطلوب به مردم را از جمله وظایف خود می دانیم .
5. میزان رضایتمندی مراجعین را مبنا و مصداق ارزیابی فعالیت های خود قرار داده و تمامی مساعی و امکانات خود را برای خدمات مناسب و پاسخگویی شفاف به خواسته ها و نیازهای معقول آنان به کا می گیریم .
6. ما سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین و عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه سازمان که همسو با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران است ، کوشا باشیم .