اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل سه شنبه 28 دی 1395


 

    
اخبار استان آذربایجان شرقی
جلسه
14:08:11 1395/10/27
کمیته حقوقی تعزیرات حکومتی استان امروزصبح تشکیل جلسه دادوبرخی مواردمربوط به اعسارورسیدگی به درخواستهای واصله به شعب این اداره کل راموردبررسی قرارداد.
گشت مشترک
09:13:19 1395/10/18
اکیپ مشترک بازرسی جهت کشف حقیقت خبرواصله مبنی بردپوی روغن موتورتقلبی دریکی ازکارگاههای تولیدروغن موتوردرتبریزدست بکارشدوتعدادزیادی روغن موتورمشکوک را جهت بررسی بیشترکارشناسی جمع آوری کرد.
تقدیر
13:15:42 1395/10/07
ازمدیرکل تعزیرات حکومتی استان ازسوی ستاداقامه نمازباتقدیم لوح تقدیروهدیه قدردانی بعمل آمد. 
جلسه
13:25:40 1395/09/29
کمیته حقوقی تعزیرات حکومتی استان بمنظوربررسی موادی ازقانون مبارزه باقاچاق کالاوارزامروزصبح تشکیل جلسه داد.
گشت مشترک
13:15:21 1395/09/29
بمنظورکنترل بازارشب یلداگشت مشترک بازرسی ازمیدان میوه وتره بارباهمکاری تعزیرات حکومتی وبازرسان سازمان صنعت،معدن وتجارت درحال انجام است.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1395/10/27
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.