اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 3 بهمن 1396


 

    
اخبار استان آذربایجان شرقی
گشت مشترک
13:51:45 1396/10/13
بمنظورکنترل قیمت تخم مرغ وجلوگیری ازسوءاستفاده برخی مرغداریها ازفرصت بوجودآمده برای افزایش قیمت گشت مشترک بازرسی ازمرغداریهابامشارکت تعزیرات حکومتی ودامپزشکی استان تشکیل وجهت بازرسی به محلهای تولیدتخم مرغ روانه شدند.
گشت بازرسی
11:18:22 1396/09/30
درپی دستورریاست عالی سازمان مبنی برکنترل بازارشب یلدا اکیپهای بازرسی ازصنوف میوه،آجیل وشیرینی وعرضه کنندگان موادپروتیینی ازبیست وچهارم آذر تشکیل وفعالیت خودرا آغازنموده اند.
تجلیل
10:56:15 1396/09/08
شورای اتاق اصناف تبریزدیشب به پیشنهادمدیرکل تعزیرات حکومتی استان بادعوت ازجمعی ازصنوف مختلف تشکیل جلسه داد.دراین جلسه یوزباشی بااشاره به پیشینه اصناف درامورات معنوی ومذهبی ومورداعتمادبودن آنان دراجتماع اشاره نموده افزودندشورای اتاق اصناف باهمکاری خودصنوف وسازمانهای ذیربط باتعامل می توانند زمینه سازپیشگیری ازتخلفات درحوزه صنفی شوند.
راهپیمایی
13:19:13 1396/08/13
یوزباشی وجمعی ازهمکاران امروزهمگام بامردم غیورتبریزدرراهپیمایی عظیم روزمبارزه بااستکبارحضوریافتندتامشتی باشدبرسردمداران استکبارجهانی،آمریکای جنایتکارورئیس جمهوراحمقش.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/11/02
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.