اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 30 آبان 1396


 

    
اخبار استان آذربایجان شرقی
راهپیمایی
13:19:13 1396/08/13
یوزباشی وجمعی ازهمکاران امروزهمگام بامردم غیورتبریزدرراهپیمایی عظیم روزمبارزه بااستکبارحضوریافتندتامشتی باشدبرسردمداران استکبارجهانی،آمریکای جنایتکارورئیس جمهوراحمقش.
دیدار
09:36:37 1396/08/13
بمناسبت گرامیداشت بیست وسومین سالگردتاسیس سازمان تعزیرات حکومتی مدیرکل وجمعی ازهمکاران بانماینده ولی فقیه وامام جمعه محبوب تبریزدیداروگفتگو کردند.
نشست
09:46:28 1396/08/10
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بمناسبت گرامیداشت سالروزتاسیس سازمان ضمن نشست صمیمی باهمکاران اداره کل باآنان گفتگوکردودرپایان سفره وحدت (نهار)باهمکاری دوتن ازهمکاران که ازسفرعتبات برگشته بودند پهن شد.
مصاحبه
09:35:42 1396/08/10
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بمناسبت بیست وسومین سالروزتاسیس سازمان دربرنامه سحرلرسیمای مرکزاستان حضوریافت.
گفتگو
08:22:50 1396/08/10
یوزباشی بمناسبت سالروزتاسیس سازمان تعزیرات حکومتی طی مصاحبه باخبرگزاری ایرنافعالیتهای اداره کل استان آذربایجانشرقی راتشریح کرد.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/08/29
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.