اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی پنجشنبه 27 شهریور 1393
مدیریت سازمان
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان
دکتر علی مژدهی 
 
 
معاونین سازمان
 
 
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی تصویر
علی جمشیدی  معاون توسعه مدیریت و منابع
دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

نظرعلی حاجی پاشا  معاون فناوری،طرح وبرنامه لیسانس حقوق
 رضا ملکی   معاون حقوقی و نظارت  لیسانس حقوق  
 
 
گزینش 
 
مرتضی فضلعلی دبیرهیئت مرکزی گزینش
اصغر
دوستی تبار
مدیر هسته مرکزی گزینش لیسانس

مدیران ستادی
 
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی تصویر

مدیرکل دفتر مرکزی حراست  

محمد خوشقدم مدیرکل دفترحوزه ریاست فوق لیسانس حقوق جزا
علیرضامراتی مدیرکل دفتر رسیدگی به شکایات فوق لیسانس حقوق
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز فوق لیسانس حقوق
حمید رضا کیوانفر
مدیرکل دفترمدیریت ،عملکرد و پاسخگویی به شکایات
لیسانس حقوق

سید محمد علی شبستانی ابیضی سرپرست دفتر بودجه ،طرح و برنامه فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
فرزادآقایی  مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای احکام و امورشعب لیسانس حقوق
ذوالفقارفاطمی مدیرکل منابع انسانی فوق لیسانس مدیریت
رضا بهرامی مدیرکل امورمالی و ذیحسابی  لیسانس
امید یکتا منش  مدیرکل دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات فوق لیسانس کامپیوتر و نرم افزار
مهد علی عبداله زاده هاشمی  سرپرست دفتر امور مجلس  حوزوی
 مدیرکل آموزش و پژوهش

علیرضا جواهری
مدیرکل دفتر حقوقی لیسانس حقوق قضایی
فریبرز جوانشیری مدیرکل دفترهماهنگی امور استانها فوق لیسانس حقوق عمومی

اشکبوس یعقوبی

مدیر کل پشتیبانی و رفاه
  لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 علی روشن
مدیرکل روابط عمومی فوق لیسانس علوم سیاسی
 
مدیران استانی
نام و نام خانوادگی
سمت آخرین مدرک تحصیلی تصویر
میراحدیوزباشی سرپرست اداره کل آذربایجان شرقی فوق لیسانس حقوق خصوصی

محمد اقوامی
مدیرکل آذربایجان غربی فوق لیسانس مدیریت

حسین نجف زاده مدیرکل اردبیل فوق لیسانس حقوق جزا وفقه حقوق
غلامرضا صالحی مدیرکل اصفهان فوق لیسانس حقوق عمومی
نعمت اله بیرانوندی سرپرست ایلام
محمود احمدی مدیرکل استان بوشهر فوق لیسانس حقوق بین الملل
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران

علیرضا حسن پور سرپرست همدان لیسانس حقوقی
منصور انصاری مدیرکل خراسان جنوبی لیسانس حقوق
حمیدرضا کریم سرپرست خراسان رضوی فوق لیسانس حقوق خصوصی
سید محمد مهدی مهاجریان مقدم مدیرکل خراسان شمالی لیسانس حقوق
رضا سعیدی سرپرست خوزستان فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
حمیدرضاعزیز پور سرپرست زنجان فوق لیسانس حقوق خصوصی
مهدی ریاضی مدیرکل قم فوق لیسانس حقوق خصوصی
مرتضی مدنی فدکی مدیرکل سیستان وبلوچستان لیسانس علوم اسلامی
علی مبشری مدیرکل فارس لیسانس حقوق
داریوش جودکی مدیرکل قزوین لیسانس حقوق قضایی
رضا قشلاقی مدیر کل گیلان لیسانس حقوق
منوچهررستمی مدیر کل کردستان لیسانس حقوق

ارسلان میری
سرپرست کرمان
فوق لیسانس فقه مبانی حقوق اسلامی

ایرج عزیزی مدیر کل کرمانشاه فوق لیسانس حقوق جزا وجرم شناسی
ولی دهبانی نژادیان مدیر کل کهگیلویه و بویر احمد لیسانس حقوق
حسین حسن پور مدیرکل گلستان فوق لیسانس حقوق جزا -
محمود اسماعیلی نراقی مدیرکل چهار محال وبختیاری لیسانس حقوق قضایی
بهرام براری مدیر کل لرستان

مهدی عباسی مدیرکل مازندران لیسانس حقوق
مدیرکل مرکزی
 هرمزگان
عیسی فاضلی مدیرکل سمنان لیسانس حقوق قضایی
علی اکبرمختاری سرپرست البرز فوق لیسانس حقوق جزا
غریب بیژن نیا مدیرکل یزد لیسانس حقوق
 
 
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1393/06/27
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.