مدیریت سازمان
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان
دکتر علیرضا جمشیدی
 
 
 
 
معاونین سازمان
 
 
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی تصویر
غلامرضا حیدری  معاون توسعه مدیریت و منابع
فوق لیسانس مدیریت دولتی

مجید سجادی پناه  معاون فناوری،طرح وبرنامه دکتری مدیریت
 ایرج حسینی صدر آبادی   معاون حقوقی و نظارت  دکتری حقوق عمومی  
 
 
گزینش 
 
مرتضی فضلعلی دبیرهیئت مرکزی گزینش
اصغر
دوستی تبار
مدیر هسته مرکزی گزینش فوق لیسانس حقوق بین الملل

مدیران ستادی
 
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی تصویر

مهدی خنجری
مدیرکل دفتر مرکزی حراست  

علیرضامراتی مدیرکل دفترحوزه ریاست فوق لیسانس حقوق

مدیرکل دفتر رسیدگی به شکایات

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز فوق لیسانس حقوق
حمید رضا کیوانفر
مدیرکل دفترمدیریت ،عملکرد و پاسخگویی به شکایات
لیسانس حقوق

سیده شراره باقریان سرپرست دفتر بودجه ،طرح و برنامه فوق لیسانس
فرزادآقایی  مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای احکام و امورشعب لیسانس حقوق
رضا بهرامی
مدیرکل منابع انسانی فوق ایسانس

شهرام نور محمدی
مدیرکل امورمالی و ذیحسابی

امید یکتا منش  مدیرکل دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات فوق لیسانس کامپیوتر و نرم افزار
مهد علی عبداله زاده هاشمی  مدیر کل دفتر امور مجلس  حوزوی

محمد حسن سرابیان
 مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک فوق لیسانس حقوق عمومی


امید رستمی
سرپرست دفتر حقوقی


مدیرکل دفترهماهنگی امور استانها


علیرضا سلمانیان نژاد

سرپرست پشتیبانی و رفاه
  لیسانس حقوق

 


 امیر حسن نیاز پور

 


سرپرست آموزش وپژوهش

 
 
 
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی


 علی روشن
مدیرکل روابط عمومی فوق لیسانس علوم سیاسی
 
مدیران استانی
نام و نام خانوادگی
سمت آخرین مدرک تحصیلی تصویر
میراحدیوزباشی سرپرست اداره کل آذربایجان شرقی فوق لیسانس حقوق خصوصی

محمد اقوامی
مدیرکل آذربایجان غربی فوق لیسانس مدیریت

حسین نجف زاده مدیرکل اردبیل فوق لیسانس حقوق جزا وفقه حقوق
غلامرضا صالحی مدیرکل اصفهان فوق لیسانس حقوق عمومی
نعمت اله بیرانوندی سرپرست ایلام فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی

زهرا افضلی نیا   سرپرست استان بوشهر

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران

علیرضا حسن پور سرپرست همدان لیسانس حقوقی
منصور انصاری مدیرکل خراسان جنوبی فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
حمیدرضا کریم مدیرکل خراسان رضوی فوق لیسانس حقوق خصوصی

سرپرست خراسان شمالی

رضا سعیدی سرپرست خوزستان فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
 مرتضی ممیزی سرپرست زنجان  لیسانس حقوق
مهدی ریاضی مدیرکل قم فوق لیسانس حقوق خصوصی
مرتضی مدنی فدکی مدیرکل سیستان وبلوچستان لیسانس حقوق
علی مبشری مدیرکل فارس لیسانس حقوق
محمود احمدی سرپرست  قزوین فوق لیسانس حقوق بین الملل
رضا قشلاقی مدیر کل گیلان لیسانس حقوق
منوچهررستمی مدیر کل کردستان لیسانس حقوق

ارسلان میری
مدیر کل کرمان
فوق لیسانس فقه مبانی حقوق اسلامی

داریوش جودکی
مدیر کل کرمانشاه فوق لیسانس حقوق  علوم سیاسی
رضا زیرائی  سرپرست کهگیلویه و بویر احمد

حسین حسن پور مدیرکل گلستان فوق لیسانس حقوق جزا -
ولی دهبانی نژادیان سرپرست چهار محال وبختیاری لیسانس حقوق
بهرام براری مدیر کل لرستان

مهدی عباسی مدیرکل مازندران فوق لیسانس حقوق
سلیمان رزاقی
سرپرست مرکزی
لیسانس حقوق

روح الله آبداریان  مدیر کل هرمزگان فوق لیسانس حقوق خصوصی

عیسی فاضلی مدیرکل سمنان لیسانس حقوق قضایی
علی اکبرمختاری سرپرست البرز فوق لیسانس حقوق جزا
غریب بیژن نیا مدیرکل یزد لیسانس حقوق