اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 3 بهمن 1396


 

به پورتال سازمان تعزیرات حکومتی(استان قزوین) خوش آمدید
    
اخبار استان قزوین
10:27:34 1396/11/02
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از155هزار عدد پنکیک در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بویین زهرا 155304عدد پنکیک 50گرمیرا از عامل قاچاق در این شهرستان کشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان بویین زهرا ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 7میلیارد و پانصدو سی وسه میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
12:01:13 1396/10/30
قاچاقچی انواع اقلام آرایشی و مواد غذایی در تاکستان به پرداخت بیش از680میلیون ریال جریمه محکوم شد. محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 5000قلم انواع اقلام آرایشی و 90کیلو گرم در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تاکستان در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 5280 قلم انواع اقلام بهداشتی و 95 کیلو گرم انواع شکلات راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 684میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
13:48:06 1396/10/25
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق 3000پاکت انواع تنباکو در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 3250پاکت انواع تنباکو راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 130میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
09:20:55 1396/10/23
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از400ثوب انواع البسه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین-زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 435ثوب انواع البسه قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش از 170 میلیون جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
12:36:39 1396/10/20
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق 3500پاکت انواع سیگار خارجی در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 3500پاکت انواع سیگار خارجی راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
12:43:15 1396/10/20
قاچاقچی پارچه به پرداخت 210میلیون ریال جریمه محکوم شد. محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 800 متر انواع پارچه در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از 800 متر انواع پارچه خارجی راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 210میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
11:08:15 1396/10/10
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از700 ثوب انواع البسه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین-تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 764 ثوب انواع البسه قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش از 41 میلیون جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
11:04:10 1396/10/05
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از500 ثوب انواع البسه در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 500 ثوب انواع البسه قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 30میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/11/02
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.