اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 1 اسفند 1396


 

به پورتال سازمان تعزیرات حکومتی(استان قزوین) خوش آمدید
    
اخبار استان قزوین
11:21:46 1396/11/30
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق 900ثوب شال زنانه خارجی خارجی دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 900ثوب شال زنانه خارجی قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 96 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
13:40:28 1396/11/28
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین محمود احمدی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از ساختمان جدید گفت:ساختمان قدیم این اداره کل از جهت زیر ساخت و امکانات اولیه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داشت و همکاران بنده و ارباب رجوعان با مشکلات فراوانی روبرو بودند که با همت ریاست محترم سازمان و استاندار محترم و سایر مسئولان ، ساختمان فعلی به تعزیرات حکومتی قزوین اختصاص یافت. احمدی مدیر کل تعزیرات در ادامه افزود:مسیر پیگیری جهت اختصاص ساختمان زمان 3 ساله ای را به خود اختصاص داد که بحمدالله امروز شاهد بهره برداری از ساختمان جدید که دارای امکانات مناسبی می باشد هستیم . احمدی در ادامه با اشاره به موفقیت ها ودست آوردهای 3 سال اخیر اشاره کردند و افزودند :رتبه اول ارزیابی عملکرد کشوری ،رتبه اول ارزیابی عملکرد در سطح استان در طول 3سال متوالی ورتبه برتر استان در 3 سال متوالی در زمینه رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع تنها بخشی از موفقیت های این اداره کل می باشد .
15:08:44 1396/11/25
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 700 ثوب انواع البسه دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 740ثوب انواع البسه زنانه قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 38میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
08:53:12 1396/11/19
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 1400 ثوب انواع البسه زنانه دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 1404 ثوب انواع البسه زنانه قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 53 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد
07:45:51 1396/11/17
قاچاقچی تنباکو در قزوین به پرداخت بیش از130میلیون ریال جریمه محکوم شد. محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 3000 پاکت تنباکو دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 3250 پاکت تنباکو قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 130 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
10:50:11 1396/11/16
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 350 کیلو گرم انواع مواد غذایی دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان البرز در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از 350 کیلوگرم انواع مواد غذای قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 65 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
09:08:18 1396/11/15
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 1000ثوب انواع روسری دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان البرز در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 1080ثوب انواع روسری قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 157 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
12:56:35 1396/11/12
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 100 کیلو گرم البسه مستعمل خارجی دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان آبیک در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از 100 کیلو گرم البسه مستعمل خارجی قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت42میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/11/30
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.