اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل چهارشنبه 5 خرداد 1395


 

به پورتال سازمان تعزیرات حکومتی(استان قزوین) خوش آمدید
اخبار و تازه ها
 
اخبار استان قزوین

محکومیت یک شرکت وارد کننده کالا به دلیل عدم اجرای تعهدات ارزی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین
08:05:54 1395/03/05

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت یک شرکت وارد کننده کالا به دلیل عدم اجرای تعهدات ارزی در این استان خبر داد.محکومیت یک رستوران به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در تعزیرات حکومتی استان قزوین
10:07:57 1395/03/03

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت یک رستوران به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی  در تعزیرات حکومتی استان قزوین در این استان خبر داد.محکومیت میلیونی یک فروشنده گندم تقلبی به کارخانجات آرد در اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین
08:27:49 1395/02/28

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت یک فروشنده گندم تقلبی به کارخانجات آرد در این استان خبر داد.

حسب گزارش بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان تاکستان در خصوص تقلب در کسب یک فروشنده گندم به کارخانجات آرد استان که گندم را با 50 درصد گندم خارجی نامرغوب مخلوط و تحویل می نموده است پرونده ای تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان ارجاع گردید شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان پس از احضار متخلف و شنیدن اظهارات  ایشان و اسناد و مدارک موجود در پرونده ضمن بررسی مجدد از طریق سازمان صنعت معدن و تجارت و شرکت غله و خدمات بازرگانی قزوین تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده ومتخلف را به َ پرداخت مبلغ 750000000ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال )جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین استرداد مبلغ 380000000 (سیصد و هشتاد میلیون ریال ) به عنوان مابه التفاوت گندم نامرغوب خارجی با ایرانی به کارخانه خریدار  محکوم نمود.رای صادره از طرف متخلف مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر استان قزوین ارسال گردید که در شعبه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه صادره عیناً تایید گردید.محکومیت درمانگاه شبانه روزی با تخلفات متعدد در تعزیرات حکومتی استان قزوین
11:44:06 1395/02/26

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت درمانگاه شبانه روزی به دلیل ایجاد موسسه غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی و عدم حضور مسئول فنی تعزیرات حکومتی استان قزوین در این استان خبر داد.

 

حسب گزارش بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین ازدرمانگاه شبانه روزی در شهرستان بوئین زهرا مبنی بر ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای و عدم حضور مسئول فنی  پرونده ای تشکیل و به شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین زهرا ارسال گردید شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین زهرا تخلفات انتسابی را محرز تشخیص داده و بابت ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت حکم به تعطیلی موسسه پزشکی و ضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت و بابت بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات با مجوز رسمی به پرداخت مبلغ 1000000 (یک میلیون ریال ) جزای نقدی در حق صندوق دولت و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم نمود همچنین بابت ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی به توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم نمود.محکومیت یک واحد طراحی دکوراسیون به دلیل گرانفروشی و تقلب در اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین
08:25:22 1395/02/25

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت یک واحد طراحی دکوراسیون به دلیل گرانفروشی و تقلب در این استان خبر داد.

حسب گزارش بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت استان قزوین در خصوص گرانفروشی  و تقلب یک واحد طراحی دکوراسیون پرونده ای تشکیل و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ارجاع گردید شعبه هیات  بدوی تعزیرات حکومتی استان قزوین پس از احضار متخلف و شنیدن اظهارات  ایشان و اسناد و مدارک موجود در پرونده تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده ومتخلف را به َ پرداخت مبلغ 62000000ریال (شصت و دو میلیون ریال )جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود.محکومیت عامل قاچاق انواع خمیردندان خارجی در تعزیرات حکومتی استان قزوین
12:45:01 1395/02/22

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق انواع خمیر دندان خارجی در این استان خبر داد.

با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تاکستان در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی مقادیری خمیر دندان خارجی قاچاق (2000 عدد ) کشف شدسپس پرونده تشکیل  و با ارزیابی گمرک جهت رسیدگی به شعبه اول رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت بپرداخت مبلغ  40000000ریال چهل میلیون ریال) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.محکومیت عامل قاچاق موتورسیکلت در تعزیرات حکومتی استان قزوین
08:02:32 1395/02/21

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق موتورسیکلت در این استان خبر داد.

با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی یکدستگاه موتور سیکلت قاچاق کشف شدسپس پرونده تشکیل  و با ارزیابی گمرک جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت بپرداخت مبلغ  230000000ریال دویست و سی میلیون ریال) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

 


عامل قاچاق آدامس خارجی در تعزیرات حکومتی استان قزوین محکوم شد.
08:04:14 1395/02/20
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق آدامس خارجی در تعزیرات حکومتی استان قزوین در این استان خبر داد

حسب گزارش اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز قزوین در عوارضی قزوین زنجان در طی تعقیب و گریز یک دستگاه خودرو مقادیری کالای قاچاق کشف و پس از بازرسی تعداد 24000 عدد آدامس خارجی صورتجلسه گردید .با استعلام به عمل آمده ازمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین مبنی بر غیر قابل مصرف بودن و مضر به سلامت عمومی پرونده ای تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارسال گردید شعبه هفتم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به (مبلغ 140000000 میلیون ریال) در حق صندوق دولت محکوم نمود.

 

 
عطاری ها باز هم خبر ساز شدند
پلمپ ده عطاری متخلف به علت عرضه داروهای غیر مجاز و الکل در استان البرز
13:04:58 1395/03/05
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز از پلمپ ده عطاری متخلف در این استان خبر داد.


تعزیر چهار میلیارد ریالی عامل قاچاق سوخت در خراسان جنوبی
12:54:46 1395/03/05
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان خبر داد.

روز پر کار گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران
پلمپ چهار رستوران متخلف در استان تهران
12:41:40 1395/03/05
رییس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران جزییات بازرسی و محکومیت شش واحد صنفی و خدماتی متخلف در استان را اعلام کرد.


جریمه یک میلیارد تومانی آرایشگاههای زنانه در البرز
12:39:18 1395/03/05
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز از جریمه یک میلیارد تومانی تعدادی از آرایشگاههای زنانه متخلف در سطح این استان در نیمه دوم سال 94 خبر داد.


محکومیت 2.8 میلیارد ریالی برای قاچاقچی گوشی تلفن همراه در سیستان و بلوچستان
11:39:25 1395/03/05
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از محکومیت 2.8 میلیارد ریالی قاچاقچی محموله گوشی تلفن همراه خبر داد.


ضبط کالای مکشوفه و جریمه 5.3 میلیاردی برای قاچاق لامپ در خوزستان
08:55:45 1395/03/04
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان حکم پرونده قاچاق لامپ در این استان را ضبط کالا و پرداخت 5.3 میلیارد ریال جزای نقدی اعلام کرد.

در دیدار رئیس سازمان تعزیرات با رئیس سرویس فدرال ضابطان روسیه؛
تاکید بر لزوم انتقال تجارب و انجام همکاری های مشترک
16:11:13 1395/03/03
در دیدار رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس سرویس فدرال ضابطان روسیه بر لزوم انتقال تجارب و انجام همکاری های مشترک تاکید شد.

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1395/03/05
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.