اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل سه شنبه 28 دی 1395


 

به پورتال سازمان تعزیرات حکومتی(استان قزوین) خوش آمدید
    
اخبار استان قزوین
12:11:00 1395/10/26
با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی که در مجموع بیش از5000ثوب انواع البسه کشف شد.سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت نزدیک به000 000 100 ریال (صد میلیون ریال ) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود
10:50:18 1395/10/25
حسب گزارش بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از یک فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی به علت گرانفروشی، پرونده ای تشکیل و به شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان قزوین ارسال گردید. شعبه رسیدگی کننده تخلفات انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را در مجموع به پرداخت مبلغ بیشاز بیست وهفت میلیون ریال (27000000 ریال ) جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود .
12:51:09 1395/10/22
با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی که در مجموع بیش از200 ثوب البسه کشف شد.سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 000 000 67 ریال (شصت و هفت میلیون ریال ) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
13:59:49 1395/10/18
با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی نزدیک به 400 ثوب انواع لباس زنانه وبیش از1000 قلم کرم گریم آرایشی کشف شد.سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 000 000 60ریال (شصت میلیون ریال ) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
11:30:11 1395/10/16
حسب گزارش بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از یک کارخانه تولید مواد بهداشتی به علت عدم رعایت فرمولاسیون و استفاده از پروانه ساخت جعلی ، پرونده ای تشکیل و به شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان قزوین ارسال گردید. شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی، تخلفات انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را به پرداخت مبلغی بیش از یک میلیاردو نهصد میلیون ریال (1900000000 ریال )جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود.
08:09:56 1395/10/12
ا دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی 130ثوب انواع کاپشن خارجی کشف شد. سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ 000 000 53ریال (پنجاه وسه میلیون ریال)جریمه نقدی در حق دولت محکوم نمود.
08:02:57 1395/10/08
حسب گزارش بازرسین سازمان صنعت معدن وتجارت از یک واحد فروش سیگار بیش از 5000 نخ سیگار قاچاق کشف شد. سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغی بیش از 000 000 4 ریال (چهار میلیون ریال )جریمه نقدی در حق دولت محکوم نمود.
09:14:05 1395/10/06
با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی 280ثوب انواع البسه خارجی کشف شد. سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ 000 000 94 ریال (نودو چهار میلیون ریال )جریمه نقدی در حق دولت محکوم نمود.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1395/10/27
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.