حمایت از کالای ایرانی جمعه 7 اردیبهشت 1397


 

به پورتال سازمان تعزیرات حکومتی(استان قزوین) خوش آمدید
    
اخبار استان قزوین
09:10:58 1397/02/06
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل فروش بیش از 1700 نخ سیگار قاچاق دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: به گزارش بازرسان اداره صنعت ،معدن وتجارت پس از بازرسی از یک فروشگاه بیش از 1700 نخ انواع سیگار قاچاق خارجی راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش از 13 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
13:21:59 1397/02/04
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق 3600پاکت انواع تنباکو دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در جاده قدیم قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 3600پاکت انواع تنباکو راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش از 340 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
07:45:38 1397/02/03
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت شرکت تجهیزات پزشکی به علت خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و گرانفروشی در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: حسب گزارش بازرسین معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از یک شرکت تجهیزات پزشکی ، که به منظور سود جویی اقدام به خدمات مازاد بر احتیاج و گرانفروشی کرده بود، پرونده ای تشکیل و به شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان قزوین ارسال گردید. شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و و متخلف را در مجموع به پرداخت بیش از 70 میلیون ریال جزای نقدی در دولت محکوم نمود .
08:57:41 1397/01/29
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از 4000 پاکت سیگار و 200 پاکت تنباکو دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در جاده قدیم قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از 4000 پاکت سیگار و 200 پاکت تنباکو راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 150میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
09:59:43 1397/01/27
قاچاقچی اقلام آرایشی در قزوین به پرداخت بیش از 17میلیون ریال جریمه محکوم شد. محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از2500 قلم انواع لوازم آرایشی دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در جاده قدیم قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از2500 قلم انواع لوازم آرایشی راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 17میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
13:32:02 1397/01/26
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از900 پاکت سیگار دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در جاده قدیم قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از900 پاکت سیگار راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 42میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
08:46:40 1397/01/22
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از800 قلم انواع اقلام آرایشی دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در جاده قدیم قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از 800 قلم انواع اقلام آرایشی راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 60 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
09:37:38 1397/01/21
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از600ثوب انواع شال زنانه دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در جاده قدیم قزوین- رشت با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن 600ثوب انواع شال زنانه قاچاق راکشف کردند. وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش از 57 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
 
Rss
با پیشنهاد سازمان تعزیرات به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،
1397/02/05
با امضای تفاهم نامه سازمان تعزیرات و استانداری خراسان شمالی؛
1397/02/05
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
1397/02/05
در دیدار رئیس سازمان تعزیرات با روسای شعب استان تهران و مستشاران تجدیدنظر قاچاق سازمان،
1397/02/04
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1397/02/06
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.