پنجشنبه 29 شهریور 1397
تعزیرات استان همدان
| |
طرح ها و برنامه ها
طرحها برنامه‌های دردست اجرا
 
اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان درراستای طرح تکریم ارباب رجوع وتثبیت جایگاه خود درعرصه استانی وکشوری، طرحها وبرنامه هایی را درنظر دارد که با پیگیری‌های مستمر درآینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید این برنامه‌ها عبارتند از :

1-مکانیزه کردن سیستم دبیرخانه اداره کل
2-اتصال به شبکه دولت و ایجاد اتوماسیون اداری
3-نصب وراه‌اندازی تلفن گویا
4-تکمیل پروژه مسکونی تعاونی مسکن و واگذاری آپارتمان‌ به اعضا
5-برگزاری مداوم گشت‌های سیار مشترک با سازمان بازرگانی و اداره بهداشت استان که از مدتی قبل آغاز شده
6-راه اندازی و فعال نمودن شعبه مستقر در گلوگاه قلعه قباد بعنوان دومین شعبه گلوگاهی استان
7-مکانیزه نمودن کلیه شعب وادارات تابعه و اجرای احکام