پنجشنبه 29 شهریور 1397
تعزیرات استان همدان
| |
واحدهای تابعه

واحدهای تابعه استان همدان
 
این اداره کل دارای هفت اداره تابعه درشهرستانهای: ملایر، نهاوند،تویسرکان، اسدآباد، رزن، کبودرآهنگ، بهار ویک شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز مستقردر گلوگاه شهیدزارعی می‌باشد. که همه ادارات بجز اداره ملایر که دارای دوشعبه است، یک شعبه فعال دارند که به تخلفات عادی کالاوخدمات، تخلفات بهداشتی وجرائم قاچاق کالاوارز رسیدگی مینمایند.

آدرس وشماره تلفنهای ادارات تابعه
اداره کل همدان:
خیابان تختی نرسیده به چهارراه تلفن : 2524333 0811


اداره شهرستان ملایر:
بلوار آزادی طبقه بالای اداره پست تلفن : 08522225455


اداره شهرستان نهاوند:
چهارراه آزادگان ابتدای خیابان حافظ سمت راست تلفن : 08523244828


اداره شهرستان تویسرکان:
بلوارشهید بهشتی روبروی سینما آزادی تلفن: 08524226657


اداره شهرستان اسدآباد:
خیابان امام کوچه خیبر پلاک 10-12 تلفن: 08123225809


اداره شهرستان رزن:
میدان جهاد- شهرک پاسداران ساختمان اداره بازرگانی تلفن: 08126222433


اداره شهرستان کبودرآهنگ:
میدان امام-ابتدای خیابان امام طبقه دوم سوپر مومنی تلفن : 08125226000


اداره شهرستان بهــار:
بلوارآیت ا... بهاری روبروی نمایندگی سایپا جنب اداره بازرگانی تلفن: 08124224500


شعبه مستقردر گلوگاه :
جاده همدان – کرمانشاه گلوگاه شهیدزارعی تلفن: 08112182505