شنبه 31 شهریور 1397
تعزیرات استان همدان
| |
ارتباط با ما
ارتباط با روابط عمومی اداره کل همدان
 
شماره تلفن روابط عمومی: 08112524484
شماره تلفن های گویا: 08112530750 , 08112530751
 آدرس سایت: http://www.hmd.tazirat.gov.ir
آدرس پست الکترونیکی: hmd@tazirat.gov.ir
آدرس اداره کل: همدان - خیابان تختی - نرسیده به چهارراه - سمت چپ