شنبه 31 شهریور 1397
تعزیرات استان همدان
| |
آشنایی با استان
جایگاه تاریخی استان
-- هرودت مورخ یونانی، نام همدان را اکباتان ثبت کرده است وبنای این شهر رابه دیااکو، موسس سلسله مادها نسبت داده است.هخامنشیان نیز همدان باستان رابه نام هگمتانه (به معنی محل اجتماع) وبه عنوان پایتخت تابستانی خود برگزیده بودند. همانگونه که درتاریخ خواندهایم جایگاه همدان درتاریخ ایران به عنوان اولین پایتخت نخستین تشکیلات حکومتی این کشور وبه منزله صفحه اول تاریخ ایران محسوب میگردد ودرحال حاضر نیز یکی از شش شهر تاریخی وفرهنگی کشور شناخته شده است. همچنین کاوشهای باستان شناسی انجام شده درتپه گیان نهاوند ومحوطه حیقـوق نبی مهاجرت حضرت حیقوق نبی به تویسرکان درحدود 700سال قبل از میلاد، وجود تپه باستانی باباکمال درتویسرکان وتپه باستانی نوشیجان درنزدیکی ملایرنیز حاکی ازقدمت این سه شهر میباشد. --کلیات استان همدان-- مساحت: 19493 کیلومتر مربع استانهای مجاور: قزوین، زنجان، مرکزی، لرستان، کرمانشاه وکردستان جمعیت: حدود یک میلیون وهشتصد هزار نفر ترکیب جمعیت شهری وروستایی: 51 درصد درنواحی روستایی و49 درصد درنواحی شهری تقسیمات سیاسی: دارای 8 شهرستان، 24 شهر، 20 بخش، 70 دهستان و 1114 آبادی ترکیب قومی: عمدتاً فارسی زبان ودرمراتب بعدی لر، ترک وکرد تراکم جمعیت: 89 نفر در هر کیلومتر مربع آب وهوا: معتدل کوهستانی، دربهار وتابستان معتدل درپاییز وزمستان سرد وپربرف بلندترین نقطه استان: قله الوند با 3574 متر ارتفاع پست ترین نقطه استان: محل خروج رودخانه گاماسیاب از نهاوند به ارتفاع 1420 متر گرمترین ماه سال: تیرماه با حداکثرمطلق دمای 37+ سردترین ماه سال: دی ماه با حداقل مطلق دمای 16- متوسط دمای سالانه: 5/11+ درجه سانتیگراد متوسط بارش سالانه: 225 میلیمتر اهم جاذبه های گردشگری آبشار وکتیبههای گنجنامه،مجتمع سیاحتی وتفریحی تپه عباس آباد،آرامگاه ابوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر همدانی،مقبره استر ومردخای،شهرباستانی وموزه هگمتانه،موزه تاریخ طبیعی،برج قربان،مجسمه شیرسنگی،گنبد علویان،پیست اسکی تاریک دره،میدان میشان، باشگاه پرواز عقاب الوند،بازارهای قدیمی همدان