شنبه 31 شهریور 1397
تعزیرات استان همدان
| |
درباره اداره کل
اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان همزمان با تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی درآبانماه 1373 تشکیل گردید وفعالیت خودرا آغاز نمود. درحال حاضراین اداره کل با شش شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر درمرکز استان و7 شعبه در ادارات شهرستانهای تابعه فعالیت دارد. همچنین شعبه مستقر درگلوگاه شهید زارعی که ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز است درزمره فعالترین وپرکارترین شعبه اداره کل محسوب میشود. پرسنل این اداره کل را اکثراً نیروهای جوان،تحصیلکرده ،متخصص و علاقه مند به کار تشکیل می‌دهند.

آدرس: همدان خیابان تختی نرسیده به چهارراه
تلفن:  2524333 0811