شنبه 31 شهریور 1397
تعزیرات استان کرمان
| |
طرح ها و برنامه ها
طرحها و برنامه ها
 
برگزاری جلسه شورای اداری هر هفته در اداره کل
برگزاری جلسه شورای حقوقی هر هفته در اداره کل
3 ـ تشکیل کمیته قاچاق کالا و ارز در اداره کل
دیدار با روسای تعزیرات حکومتی ، فرماندار ، ائمه جمعه ، روسای دادگستری شهرستانهای تابعه
5 ـ دیدار با فرماندار ، امام جمعه و سایر مسئولین استان
6 ـ برگزاری دوره های آموزش عمومی اخلاق اداری و مناسبتهای انسانی ، ترویج و توسعه فرهنگ نماز و اندیشه های سیاسی اسلام
7 ـ برگزاری دوره های آموزش اختصاصی آئین دادرسی کیفری ، حقوق جزای عمومی و مسئولان دفاتر مدیران