اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 3 بهمن 1396
گزارش عملکرد
امار وعملکرد مهرماه تعزیرات حکومتی استان کرمان

استان کرمان در مهرماه سال جاری در شعب بدوی دارای 128 وارده و161 مختومه و 63 مانده می باشد و مبلغ محکومیت این استان در مهرماه1727454965 ریال می باشد آمار عملکرد شعبه بهداشت 9 وارده و 5 مختومه می باشدو مبلغ محکومیت5801600 ریال می باشد.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/11/02
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.