حمایت از کالای ایرانی دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
وظایف سازمان
 
 
 

وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی


( اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان )


سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به انضمام 6 تبصره مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت و تحت نظارت وزارت دادگستری تاسیس گردید مطابق ماده واحد فوق نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی ، لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی بر مبنای مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 به عهده دولت گذاشته شد . رسیدگی به تخلفات اقتصادی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی از 19/7/1373 آغاز و تا تصویب قانون جدید نظام صنفی مصوب 24/12/82 تداوم داشت و از این تاریخ رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش اصناف از حیطه و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی خارج گردید و به هیاتهای رسیدگی کننده متشکل از نماینده قوه قضائیه و نماینده بازرگانی و نماینده اتحادیه صنف مربوطه مستقر در سازمان بازرگانی محول گردیده است .
با این حال صلاحیت سازمانی که توسط این اداره کل و ادارات تابعه اجرا میگردد به شرح ذیل می باشد :


الف : رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی اعم از دولتی و غیر دولتی که توسط شعب بدوی مستقر در اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان و ادارات تابعه صورت می گیرند عبارتند از :

1-رسیدگی به تخلفات شرکتها و واحدهای غیر صنفی
2- رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات دولتی از قبیل شرکت آب و برق – شرکت گاز – پست – مخابرات و غیره ....
3- رسیدگی به تخلفات نمایندگیهای پس از فروش و ضمانت (گارانتی)
4- رسیدگی به تخلفات شرکتهای خدماتی غیر صنفی

موضوع تخلفات ارتکابی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این بخش عبارتند از :
 1-گرانفروشی
 2-کم فروشی و تقلب در کسب
 3-احتکار
 4-عرضه خارج از شبکه
 5-عدم درج قیمت کالاها و خدمات
 6-اخفاء و امتناع ار عرضه کالا
 7-عدم صدور فاکتور
 8-عدم صدور فاکتور خلاف واقع
 9-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
10- نداشتن پروانه کسب
11-فروش ارزی ریالی
12-نداشتن پروانه بهره برداری واحد تولیدی
13-عدم اعلام موجودی و غیره
 
ب: رسیدگی به تخلفات بهداشتی درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی مورخ 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت


تخلفات در این بخش شامل سه بخش :
1-خدمات تشخیص و درمان
2- تخلفات امور دارویی و ملزومات پزشکی
3- تخلفات امور بهداشتی مربوط به تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی بهداشتی می باشند .

تخلفات مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی

 1-ایجاد موسسه پزشکی مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
 2-ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار
 3-عدم پذیرش و ارائه خدمات بیمارستانها به بیماران اورژانسی
 4-ایجاد یا ارائه خدمات غیر ضروری و مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دریافت اضافه از نرخ اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
 5-به کارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز کار هستند در موسسات پزشکی
 6-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
 7-ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک در ساعت مقرر کاری

تخلفات مربوط به امور دارویی و لوازم پزشکی
 

 1-عرضه و فروش داروی بدون پروانه ساخت یا فاقد مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت
 2-تاسیس داروخانه بدون اخذ پروانه
 3-عدم حضور مسئول فنی هنگام عرضه یا فروش دارو
 4-عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر
 5-فروش دارو بدون نسخه پزشک
 6-تهیه داروها از منابع غیر مجاز
 7-عدم درج قیمت دارو در نسخه پزشک
 8-امتناع از عرضه دارو و نیز عرضه داروهای غیر مجاز و غیر متعارف در داروخانه
 9-عرضه و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته
 10-امتناع از ارائه خدمات در ساعات مقرر
 11-عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی

تخلفات امور بهداشتی مربوط به تولید ، توزیع و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 1-
تولید مواد غذایی بهداشتی و آرایشی بدون اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت
 2-عرضه یا فروش مواد خوردنی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی بدون پروانه ساخت معتبر یا مجوز ورود
 3-عدم رعایت ضوابط توزیع دارو
 4-عدم الصاق برچسب اطلاعاتی بر روی محصولات و فرآورده های تولیدی
 5-عدم رعایت ضوابط بهداشتی و عرضه کالاهای غیر بهداشتی
 6-عدم رعایت فرمول ساخت در تولید مواد غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی
 7-عدم رعایت مقررات بهداشتی و محیط

ج: تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز

به موجب این قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز مصوب 12/2/1374 به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار گردیده است لذا شعب قاچاق کالا و ارز در سطح سازمان به دو صورت اقدام به رسیدگی و برخورد با متخلفان می نماید .
 1-شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در ادارات و شهرستانهای تابعه
 2-شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه ها
ــــ در سطح اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان شعب ویژه در مرکز استان و در شهرستانهای تابعه به تخلفات ویژه قاچاق کالا و ارز رسیدگی می نمایند . نکته قابل ذکر اینکه صلاحیت این شعب به صورت ثانویه می باشد . برابر آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ 15/7/81 مقرر گردید در پایان مهلت یکماهه و در صورت عدم صدور حکم توسط مراجع قضایی ، سازمان شاکی و محاکم قضایی هر دو پرونده های مربوطه را جهت ادامه رسیدگی در اختیار ادارات تعزیرات حکومتی استان و شهرستان مربوطه قرار دهند .

عمده صلاحیتها و وظایف شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل می باشند :

1. رسیدگی و برخورد با قاچاق کالا و ارز
2. رسیدگی و برخورد با عوامل حمل کالای قاچاق
3. رسیدگی به عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان و وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
4. رسیدگی به عدم ایفای تعهدات مربوط به ورود موقت کالا
5. رسیدگی به عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع


فرآیندهای رسیدگی به پرونده های واصله به تعزیرات حکومتی استان لرستان

سرعت ، دقت و مستند بودن به مواد قانونی از شاخصه های رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی خصوصا" تعزیرات حکومتی استان لرستان می باشد . سازمان تعزیرات حکومتی تنها مرجعی است که در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده ها هیچگونه هزینه دادرسی از محکوم علیه و شاکی دریافت نمی کند .

پروسه رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات حکومتی لرستان

الف ) وصول گزارشات و شکوائیه افراد حقیقی و حقوقی :

به محض دریافت گزارش یا شکوائیه از ناحیه افراد حقیقی یا حقوقی و یا مامورین سازمان بازرسی و نظارت، دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراجع انتظامی قضایی و دولتی پرونده تشکیل و دستور ثبت کل و ارجاع به شعب بدوی و ویژه بهداشت توسط مدیر صادر میگردد .

ب) مرحله ثبت و رسیدگی در شعبه :

پس از ورود پرونده به شعبات بدوی و ویژه ثبت در دفاتر شعبه اقدامات ذیل انجام میگیرد .
1.احضار متهم مطابق ماده 28 آئین نامه سازمان مصوب 1/8/73 مصوبات وزیران
2. اخذ دفاعیات متهم ، با حضور متهم در جلسه دفاعیات مدارک مثبته و لایحه دفاعیه اخذ و ضمیمه پرونده میگردد .
3. انشاء رای ، رای صادره از شعب بایستی مستندا" به مواد قانونی و مقررات مربوط باشد .
تبصره : در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دفاعیه در مهلت قانونی توسط متهم شعبه غیابا" اقدام به تصمیم گیری و صدور رای می نماید .

ج) شعبه تجدید نظر :

آراء ذیل که از طرف شعبه بدوی صادرمیگردد قابل تجدید نظر خواهی در شعبه تجدید نظر می باشند :

 1-جرایم بیش از یک میلیون ریال
 2-تعطیلی محل کسب
 3-انفصال از خدمات دولتی ( موقت –دائم )
 4-ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول
 5-چنانچه مدیر کل و یا شاکی آراء صادره را خلاف قانون تشخیص دهندمی توانند ارجاع پرونده را به یکی از شعب عالی تجدید نظر تقاضا نمایند .
 
اجرای احکام :

پس از صدور رای و قطعیت آن مطابق ماده 1278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده به اجرای احکام ارسال و محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ بایستی حکم را اجرا نماید .


نشانی : خرم آباد – ابتدای بلوار جانبازان – جنب دیوان محاسبات – اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان
تلفکس : 2225058

گرد آورنده : جمشیدی
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1397/02/02
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.