Alternate Text
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397- 06:03
سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی


نحوه
دسترسی
به خدمات
اینتر نتی :     http://www.tazirat.gov.ir
تلفن گویا یا مرکز تماس :
پیام کوتاه : 30009651
 
 
نمودارهای مربوط به دریافت خدمت / زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

1. نمودار جریان پرونده های خاص


2. نمودار جریان رسیدگی در شعب تجدیدنظر


3. نمودار جریان پرونده های عالی تجدیدنظر