سه شنبه 16 آذر 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
آموزش و پژوھش

 

آموزش :

 امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی جهت سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می‌شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمان غیر قابل انکار است.

 آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. بنابراین زیربنایی ترین اقدامی است که تحول را در سازمان ها پایه ریزی می نماید.

در نگاه دیگر آموزش و بهسازی مجموعه کنش های هدفمند، از پیش اندیشیده شده و طرح ریزی شده‌ای است که با هدف افزایش اثربخشی فرد و سازمان، به طور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقای سطح دانش، فنون، مهارت ها، تجارب و نگرش های مربوط به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان می‌پردازد.

پژوهش :

 پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه‌ای جامع با هدف‌ کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌ها، تجدید نظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید است. در معنایی دیگر، پژوهش فرآیند رسیدن به راه حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیرداده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند است.

 نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌های سازمان دانست. اما علی رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است که باید سازمان ها با برنامه ریزی های مرتبط در حوزه موصوف نسبت به نهادینه نمودن تفکر پژوهش محور در کارکنان و نیز انجام امور اجرایی بر پایه پژوهش های کاربردی اقدام نمایند.

اداره کل آموزش وپژوهش در راستای شرح وظایف و ماموریت های محوله سازمانی با بهره مندی از توان علمی مدیران و همکاران درون سازمانی و نیز اساتید و اندیشمندان برون سازمانی هر ساله نسبت به نیاز سنجی آموزشی اقدام و در پی آن ضمن هماهنگی با امور آموزش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با استفاده از ظرفیت های در اختیار، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی (تخصصی و عمومی) ، نشست های علمی و کارگاه های آموزشی در سطح ستاد و ادارات کل استانی می نماید. 

اهداف راهبردی:​

-         بهبود مستمر کیفیت آموزش در سازمان تعزیرات حکومتی

-         توسعه و توانمندسازی پرسنل سازمانی در صف و ستاد و به فعلیت درآمدن حداکثر پتانسیل ایشان؛

-         ساماندهی (حذف، ایجاد، اصلاح و ترکیب) مستمر دوره های آموزشی سازمان تعزیرات حکومتی

-         بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی؛

-         توسعه امر پژوهش در سازمان تعزیرات حکومتی؛

-         هدایت پژوهش‌های سازمانی به سمت حل مشکلات سازمان و برآوردن نیازهای واقعی پرسنل و سازمان؛

-         توسعه و توانمندسازی منابع انسانی؛

-         جامع نگری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برای سازمان تعزیرات حکومتی؛

-         پژوهش‌محور کردن سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه فعالیت های اجرایی

 

چارت تشکیلاتی اداره کل آموزش و پژوهش

چارت تشکیلاتی اداره کل آموزش

 

 

مسئولیت های اداره کل آموزش و پژوهش:

   اداره کل آموزش و پژوهش نیاز های آموزشی کلیه کارکنان را بر اساس نیازسنجی آموزشی (شغل، شاغل و دستگاه) تدوین و به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص پرسنل، زمینه آموزش کارکنان را فراهم می نماید. اقدامات آموزشی و پژوهشی راساً و یا از طریق عقد قرارداد های مربوطه به شرح ذیل انجام می پذیرد. 

انتشارات: 

الف: فصل نامه و دو فصل نامه

ردیف

تصویر روی جلد

عنوان

اطلاعات نشریه

دریافت فایل کامل

1

صلنامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی

فصلنامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی

شماره 1 پاییز 1395

دانلود

2

فصلنامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی 2

فصلنامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی

شماره 2 زمستان 1395

دانلود

3

دوفصلنامه حقوقی اقتصادی صنفی

دوفصلنامه حقوقی اقتصادی صنفی

شماره 8 پائیز و زمستان 97

دانلود

ب: کتب

ردیف

تصویر روی جلد

عنوان

نام نویسنده

انتشارات

1

بررسی تطبیقی نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی

بررسی تطبیقی نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی

ایمان شاه بیگی

بنیاد حقوقی میزان

2

پژوهش شناسی در قلمرو جنایی اقتصادی

پژوهش شناسی در قلمرو جنایی اقتصادی

سیدپوریا موسوی

بنیاد حقوقی میزان

3

جایگزین های حبس در آلمان ولز و ترکیه و انگلستان

جایگزین های حبس در آلمان ولز و ترکیه و انگلستان

تالیف: اوزنور سودیرن

ترجمه: محمدرضا دانش ناری، حامد صفائی آتشگاه

بنیاد حقوقی میزان

4

جرائم شرکتی قانون و کنترل اجتماعی

جرائم شرکتی قانون و کنترل اجتماعی

تالیف: سالی اس.سیمپسون

ترجمه: حمیدرضا دانش ناری

بنیاد حقوقی میزان

5

حق بر غذا

حق بر غذا

تالیف: کوین مک مالین

ترجمه: دکتر سودابه جعفری، محبوبه منفرد

بنیاد حقوقی میزان

6

حقوق اقتصادی در سیاست گذاری عمومی

حقوق اقتصادی در سیاستگذاری عمومی

_

بنیاد حقوقی میزان

7

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی و سازمان تعزیرات حکومتی

محمود عباسی، علیرضا جمشیدی، امیرحسن نیازپور، محمد بارانی و مصطفی پاک نیت

بنیاد حقوقی میزان

8

دانشنامه علوم جنایی اقتصادی

دانشنامه علوم جنایی اقتصادی

استادان و پژوهشگران علوم جنایی سراسر کشور

بنیاد حقوقی میزان

9

دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم و تخلف

دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم و تخلف

افضل خسروی

بنیاد حقوقی میزان

10

تامین کیفری و نظارت قضایی

قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی

سیدیاسر ضیائی

بنیاد حقوقی میزان

11

نظم حقوق کیفری

مجموعه قوانین تعزیرات حکومتی در نظم حقوقی کیفری

سیدکاوه موسوی

بنیاد حقوقی میزان

12

قوانین تعزیرات

مجموعه قوانین تعزیرات

_

بنیاد حقوقی میزان

13

نظریات مشورتی

مجموعه نظریات مشورتی

_

بنیاد حقوقی میزان