شنبه 9 بهمن 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
امور اقتصادی

اداره کل امور اقتصادی در یک نگاه

اداره کل امور اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی یکی از ادارات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات این سازمان است که در دی ماه سال 1396 با شرح وظایف مصوب تشکیل و در کنار ادارات کل پیشگیری های اجتماعی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت و هماهنگی گشت های مشترک به انجام وظیفه مشغول است.

"پیشگیری"، مفهومی مبنایی در فعالیت این اداره کل می باشد و ظرفیت درخور توجهی به سازمان بخشیده است تا با بازشناسی زمینه های وقوع تخلفات قابل رسیدگی تعزیراتی، و هنگام برهم خوردن تعادل بازار و عدم تقارن نیروهای تولید، عرضه و مصرف کالاها و خدمات، نظارت و کنترل موثر خود را اعمال نماید.

ورود پیشگیرانه سازمان به حوزه های وقوع احتمالی تخلفاتی همچون گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، اخفاء، عرضه خارج از شبکه و غیره که موضوع پرونده های شعب رسیدگی می باشد، توسط اداره کل امور اقتصادی در چارچوب وظایف ابلاغی ذیل پیگیری می شود:

.

1. جمع آوری اطلاعات در زمینه تخلفات اقتصادی و تجزیه و تحلیل و ارائه به مقامات مسئول

2. تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت و نوع تخلفات اقتصادی در مناطق مختلف کشور و علل آن جهت استفاده مسئولان سازمان از نتایج آن در راستای راهکارهای پیشگیرانه از وقوع تخلف

3. مطالعات و پژوهش در حوزه تخلفات اقتصادی با هماهنگی اداره کل آموزش و پژوهش سازمان

4. مشارکت در تهیه و تدوین لوایح، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی به منظور بهبود پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی

5. جذب مشارکت متخصصین، نخبگان، پژوهشگران و خبرگان، صاحبان حرف سلامت و صنف در تدوین برنامه های پیشگیری از تخلف اقتصادی

6. تعامل و همکاری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی، تشکل ها، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در راستای پیشگیری از تخلفات اقتصادی

7. مشارکت فعال در کمیسیون ها، ستادها و کارگروه های تصمیم ساز و تصمیم گیر موثر بر کنترل تخلفات اقتصادی (از جمله شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار) و ارائه گزارش و راهکار لازم در کاهش تخلفات

8. تدوین محتوای آموزشی در حوزه تخلفات اقتصادی و مشارکت در ارائه این آموزش ها به کارکنان و روسای شعب سازمان

9. اخذ گزارش تخلفات اقتصادی از مراجع ذی ربط درون و برون سازمانی و ارائه تجزیه و تحلیل به مقامات ذی صلاح

10. نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش پیشرفت کار و اقدامات انجام شده به مقامات ذیصلاح

11. شرکت در جلسات و مجامع تخصصی به نمایندگی سازمان

12. انجام سایر امور و ماموریت های محوله از ناحیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات یا رئیس سازمان

به دنبال گسترش روزافزون تخلفات اقتصادی از یک سو، افزایش مطالبات و انتظارات عمومی و توان نازل بازدارندگی قوانین و مقررات مربوطه، تکوین رویکرد پیشگیرانه را در کنار رسیدگی به آن تخلفات ضرورت بخشید، به طوری که پس از گذشت کمتر از یک سال، تاثیر این رویکرد در کاهش نابسامانی و بی ثباتی بازار کالاهای اساسی به خوبی نمایان شده و افق روشنی بر حوزه های عملکردی معاونت اجتماعی و پیشگیری از تخلفات گشوده شده است.

اداره کل امور اقتصادی

آبان 1397