شنبه 11 تیر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
نحوه
دسترسی
به خدمات
اینتر نتی : t135.ir    و    https://www.tazirat.gov.ir
تلفن گویا یا مرکز تماس :  135
پیام کوتاه : 300000135
 
 
نمودارهای مربوط به دریافت خدمت / زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

1. نمودار جریان پرونده های خاص


2. نمودار جریان رسیدگی در شعب تجدیدنظر


3. نمودار جریان پرونده های عالی تجدیدنظر

 
سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی شناسه خدمت
185