سه شنبه 21 آبان 1398
| |
نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده
شیوه نامه تشکیل هیات هاموضوع ماده 72 ق .ن .ص مصوب مجلس شورای اسلامی1392/6/12
 


نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده:


همانگونه که گفته شد طرح تعزیرات حکومتی و اقدامات انجام شده دو سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی یکی از موثرترین طرحها و فعالیتهای نسبتا موفق در حمایت از مصرف کننده در سالهای گذشته می باشد و بررسی های آماری و عملکرد دو سازمان و همچنین ملاحظه وضعیت عادی در چرخه تولید ، توزیع و مصرف و آرامش حاکم بر این سیستم نیز موید این ادعا می باشد .
اما با عنایت به کاستی های موجود در قانون تعزیرات حکومتی و مشکلاتی چند در اجرای کامل این قانون و از طرفی با توجه به عدم اعاده کامل برخی از حقوق مصرف کننده لزوم تجدید نظر و اصلاح قانون وجود دارد .
بر این اساس امیدواریم مسوولین محترم تصمیم گیر با ملاحظه تمامی جوانب و توجه به نتایج کار کارشناسی در این زمینه ، نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده را طراحی مجدد نموده و بعنوان ابزار مهمی در اعمال نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کنندگان در اختیار دولت قرار داده شود .
در این نظام حمایتی بایستی به نقش و مسوولیت هر یک از عناصر زیر توجه شود :

 • تشکلها و اتحادیه های صنفی بعنوان کارشناس و حامی واحدهای صنفی زیر مجموعه.
 • آحاد مردم و مصرف کنندگان جهت شناسایی و اعلام تخلفات اقتصادی به سازمانهای مسئول .
 • سازمانهای نظارت کننده مثل،حمایت از مصرف کننده، بازرسی و نظارت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و غیره .
 • سازمان کارآمد رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی ( سازمان تعزیرات حکومتی ) .
 • نهادها و دستگاههای تصمیم گیر و برنامه ریز ، هماهنگی کننده ( هیات دولت ، وزارت دادگستری ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت  ، استانداریها ، فرمانداریها و … ).
 • واحدهای صنفی عمده و خرده فروش بعنوان تولید کنندگان توزیع کنندگان کالا و خدمات.
 • ضابطین اجرایی سیستم حمایت از حقوق مصرف کنندگان مثل نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و … )
  مراجع قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی شهرها و …

 • سازمانها و ارگانهای دولتی و اجرایی جهت همکاری در اجرای احکام صادره مانند سازمان آب ، شرکت توانیر ، مخابرات و …
  نهادهای مدنی و تشکلهای مردمی ( NGO ) بعنوان حامیان حقوق مصرف کننده .