Alternate Text
پنجشنبه 25 شهریور 1400- 20:44
سامانه ثبت و اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده 91 از سازمان تعزیرات حکومتی
سامانه ثبت و اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده 91

شهروند گرامی:

با سلام و ادب

با عنایت به ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری (اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود) چنانچه درارائه خدمات، مواردی در خصوص اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری و یا از سوء جریانی در این خصوص اطلاع دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه مبارزه با رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری ماده 91 ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

توضیح: لطفا از ثبت هرگونه شکایت مربوط به تخلفات صنفی و یا غیر صنفی در این سامانه خودداری نمایید.