جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/02/25         ساعت 09:41:53     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از کشف یک هزار گالن روغن خودرو اختفا شده در انبار یک واحد صنفی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: با گزارش اتاق اصناف در مورد احتکار روغن خودرو در یک واحد صنفی، گشت مشترک تعزیرات با همراهی نمایندگان دستگاه های نظارتی به محل مراجعه و مشاهده شد که در ویترین این واحد روغن موتور وجود ندارد اما در انبار آن، یک هزار گالن از برندهای مختلف روغن خودرو کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شد.
کریم همچنین از برگزاری گشت مشترک برای بررسی وضعیت تولید گوشت چرخ کرده خبر داد و اظهار داشت: در بازرسی های انجام شده توسط تیم گشت مشترک، از 3 کارگاه تولید گوشت چرخ کرده مقدار 2 تن گوشت غیربهداشتی کشف و پرونده در حال رسیدگی است.