جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/02/25         ساعت 12:40:17     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان از محکویمت 1.1 میلیارد ریالی مدیرعامل کشتارگاه به اتهام کم فروشی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، بهرام براری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: حسب گزارش معاونت و نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان در مورد کم فروشی یک کشتارگاه، پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی ها مشخص شد که دام ها به قصابان برخلاف توافق به فروش رسیده است و بر همین اساس تخلف محرز اعلام شد و شعبه، مدیرعامل این کشتارگاه را به پرداخت یک میلیارد و 147 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد که رای صادره توسط شعبه تجدیدنظر تایید شده است.