جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/03/20         ساعت 11:26:14     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه میلیاردی یک واحد صنفی سنگ فروشی به دلیل تقلب خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با مراجعه فردی به تعزیرات حکومتی و شکایت از یک واحد صنفی سنگ فروشی واقع در شهر شیراز بابت تقلب در فروش سنگ ساختمانی، رسیدگی به موضوع در دستور کار شعبه نهم تعزیرات حکومتی استان قرار گفت.

وی افزود: شاکی مدعی شد که برای خرید سنگ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به این واحد صنفی پرداخت کرده در حالی بوده که سنگ‌های خریداری شده فاقد کیفیت بوده و چنین ارزشی نداشته است.

مبشری افزود: شعبه رسیدگی کننده با احضار مسئول واحد صنفی اقدام به تحقیق و بررسی پیرامون موضوع پرداخت و طی کارشناسی‌های انجام شده تخلف این واحد صنفی محرز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس تصریح کرد: با محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده، مسئول این واحد صنفی را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه دولتی و استرداد مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به شاکی محکوم کرد.