جمعه 22 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/04/25         ساعت 10:28:04     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: در یکی از بازرسی ها از یکی از هتل های پنج ستاره، سردخانه هتل به دلیل شرایط غیراصولی انجماد و عدم تجهیز به تونل انجماد، مهر و موم و دو تن گوشت موجود در آن نیز توقیف شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: در روزهای اخیر تعداد چهار مورد از هتل های پنج ستاره اطراف حرم رضوی با حضور کارشناسان و بازرسان دامپزشکی و صنعت، معدن و تجارت مورد بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: در بازرسی از سردخانه یک هتل ۵ ستاره، به دلیل شرایط غیراصولی انجماد و عدم تجهیز به تونل انجماد، حکم به مهر و موم و توقیف دو تن گوشت موجود صادر شد.
کریم تصریح کرد: این میزان گوشت توسط دامپزشکی در حال آزمایش در مورد مصرف انسانی است و بازرسی از وضعیت ارائه خدمات در هتل ها توسط تیم گشت مشترک ادامه دارد.
گفتنی است، براساس این گزارش از هتل دیگری نیز 100 کیلوگرم گوشت فاسد کشف و معدوم شد و از یکی دیگر از هتل ها نیز 100 قوطی رنگ غیرمجاز قاچاق کشف شد.