دوشنبه 7 مهر 1399
| |
تاریخ 1397/08/23         ساعت 12:54:27     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از جریمه یک میلیاردی قاچاقچی سیگار خبر داد.
تصویر
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدنجیم حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی استان کردستان در بازرسی از یک خودرو مجموعاً 14 کارتن به تعداد 140 هزار نخ سیگار خارجی کشف کردند و گزارش به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سنندج، پس از احراز تخلف، متهم را به ضبط محموله مکوشفه و پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.