دوشنبه 7 مهر 1399
| |
تاریخ 1397/09/03         ساعت 14:16:08     گروه خبری اخبار تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۵۲ میلیارد ریالی مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده موادسلولزی خبر داد.
تصویر
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در مورد تخلف یک شرکت تولیدکننده مواد سلولزی (دستمال کاغذی)، پرونده تخلف تشکیل و در تعزیرات حکومتی استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی ها و رسیدگی به پرونده مشخص شد که این شرکت در سال ۹۶ اقدام به گرانفروشی ۱۴ میلیون کیلوگرم از تولیدات مواد اولیه سلزی کرده که بر همین اساس متهم به پرداخت ۱۵۲ میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و حکم به ممهور نمودن پروانه شرکت به مهر تخلف مرتبه اول صادر شد.