جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/03/05         ساعت 11:33:01     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اداره کل تعزیرات شهرستان های استان تهران بازدید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در اداره کل تعزیرات شهرستان های تهران، ضمن حضور در ساختمان این اداره کل به بررسی وضعیت این اداره کل پرداخت.
رئیس سازمان تعزیرات ضمن بررسی روند ارائه خدمات به ارباب رجوع، با همکاران شاغل در این اداره کل دیدار و گفتگوی صمیمانه ای داشت.
شایان ذکر است، اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران اسفندماه سال جاری فعالیت خود را به صورت مستقل از اداره کل تعزیرات استان تهران آغاز کرده است.