شنبه 25 مرداد 1399
| |
تاریخ 1399/05/11         ساعت 12:13:01     گروه خبری اخبار تعزیرات

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان از جریمه 562 میلیون ریالی مدیر جایگاه سوخت سوخت خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، داریوش جودکی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص شد که کارگر جایگاه کارت های متفرقه را نگهداری و سوخت آنها را می فروخت.
وی افزود: شعبه پنجم تعزیرات حکومتی همدان پس از انکار مسئولین جایگاه موضوع را از  شرکت پخش فراورده های نفتی همدان استعلام و با دریافت جوابیه مشخص شد که مقدار 3 هزار و 848 لیتر بنزین و یک هزار و 397 لیتر گازوئیل در این جایگاه به صورت غیر قانونی بفروش رفته است.
جودکی گفت: شعبه مذکور با احراز تخلف، مدیر این جایگاه را به پرداخت مبلغ 562 میلیون و 206 هزار و 429 ریال  جزای نقدی محکوم کرد.