پنجشنبه 14 مرداد 1400
تعزیرات استان آذربایجان غربی
| |
منشور اخلاقی ما
توجه به اصل اخلاق اگر چه در همه سازمان ها اصلی لازم الاجراست،لیکن در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی که هدف آن جلوگیری از تعدی و اجحاف،خدمت به مردم-قشر مصرف کننده- و برقراری عدالت اقتصادی است،پایبندی به ارزش های اخلاقی،جایگاه رفیعی دارد.از این رو منشور اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی بر مفاد زیر استوار می گردد:

 

1-    ما بر این عقیده ایم که رسالت سازمان تعزیرات حکومتی چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.

2-    ما همواره در انجام فعالیتهای خود، استانداردهای حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت امور را فدای کمیت نخواهیم نمود.

3- ما می کوشیم روش هایی را به کار بندیم که در نهایت حافظ حقوق مصرف کنندگان باشد.

4-  ما بر این باوریم که پاسخگویی به مردم،آمادگی برای ارائه اطلاعات و مراقبت از فرآیند رفع مشکلات آنان در عرصه فعالیت های اقتصادی بسیار گرانسنگ است و برای عمل به آن همواره خواهیم کوشید.

5- رعایت ادب و نزاکت،عدالت و انصاف در ارائه خدمات خوب به مردم را از جمله وظایف مهم خود می دانیم.

6- باور ما به حقانیت مخاطب و خدمات گیرندگان و ارزشمندی دیدگاه های ایشان است.

7- نظم،وقت شناسی،آراستگی و پوشش اسلامی مناسب پیوسته مورد توجه ما خواهد بود.

8-  ما خواهیم کوشید همواره از کاربرد تفکر خدمات گیرندگان برای بهبود امور،حمایت کنیم.

9-    ما خدمت گیرندگان را قشر آگاه،آزاد،انتخابگر،ولی نعمت و دارای کرامت انسانی می دانیم و جلب رضایت او را یک دستاورد مهم تلقی می کنیم.

10-  ما سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین و عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه سازمان که همسو با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران است،کوشا باشیم. 

 

روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجانغربی