پنجشنبه 14 مرداد 1400
تعزیرات استان آذربایجان غربی
| |
گزارش عملکرد

تعداد کل پرونده های وارده به شعب اداره کل  

در دوازده ماهه سال 1399 به میزان 21.297 فقره می باشد که از این میزان به  21.258  فقره رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردیده است. که به تفکیک به شرح زیر می باشد

1.1.  در بخش کالا و خدمات 14.370 فقره وارد که 14.358 فقره نیز مختومه گردیده است

1.2. در بخش بهداشت 810 فقره وارد که  810  فقره نیز مختومه گردیده است

1.3. در بخش قاچاق کالا وارز 6.117 فقره وارد که 6.090 فقره مختومه گردیده است

 

2.     با توجه به مقایسه ورودی پرونده های نسبت به مدت مشابه در دوازده ماهه سال 1398 میزان پرونده های ورودی 5 درصد افزایش داشته است .

2.1. در بخش کالا و خدمات  10 درصد افزایش یافته است.

2.2. در بخش بهداشت 21 درصد افزایش یافته است.

2.3. در بخش قاچاق کالا و ارز 8 درصد کاهش داشته است.

 

3.     کل محکومیت های صادره از شعب این اداره کل در سه بخش  8.735.861.850.986  ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه   234 درصد افزایش داشته است

3.1. در بخش کالا و خدمات  1.416.795.173.364 ریال

3.2. در بخش بهداشت ، دارو ودرمان 12.737.679.400ریال

3.3. در بخش قاچاق کالا و ارز  7.306.328.998.222ریال

 

5.     عمده فراوانی تخلفات اعلامی به ترتیب از سوی ضابطین عبارتند از

5.1. عدم درج قیمت

5.2. گرانفروشی

5.3. تقلب

5.4. کم فروشی

5.5. عدم ارائه فاکتور خرید

5.6. عدم صدور فاکتور

5.7. تداخل صنفی

5.8. عرضه خارج از شبکه

5.9. ضرر و زیان وارده به اشخاص

1.     درخصوص قاچاق احشام

2.     در سال1399 تعداد 459 فقره گزارش از سوی ضابطین واصل گردیده است که

2.1. تعداد 459  فقره رسیدگی شده است

2.2. جمع ارزش ریالی گزارشات اعلامی  812.270.501.852ریال می باشد

2.3. تعداد 43 فقره برائت یافته اند وتعداد 443 فقره محکومیت

3.   وضعیت رسیدگی به گزارش تخلفات احتکار و اخفاء و امتناع از عرضه کالا

3.1. در سال 1399  تعداد 83 فقره پرونده با عنوان تخلفاتی احتکار به شعب این اداره کل واصل گردیده است که نتایج رسیدگی به شرح ذیل می باشد

3.1.1.      تعداد پرونده های رسیدگی شده 83 فقره می باشد

3.1.1.1.        تعداد پرونده های محکومیت یافته  56 فقره

3.1.1.2.        تعداد پرونده های برائت شده 22 فقره

3.2. در سال 1399  تعداد  101 فقره پرونده با عنوان تخلفاتی اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شعب این اداره کل واصل گردیده است. که نتایج رسیدگی به شرح ذیل می باشد

3.2.1.     تعداد پرونده های رسیدگی شده 101 فقره می باشد

3.2.1.1.        تعداد پرونده های محکومیت یافته  50فقره

3.2.1.2.        تعداد پرونده های برائت شده 15 فقره

3.2.1.3.        تعداد پرونده های صدور قرار منع تعقیب 33 فقره

3.2.1.4.        تعداد پرونده های عدم صلاحیت 3 فقره

 

4.   وضعیت رسیدگی به پرونده های ملزومات بهداشتی(ویژه کرونا)

از ابتدای اسفند 1398 و شیوع ویروس CO-VID-19 تا تاریخ 30/11/99 تعداد 262  فقره گزارش از سوی ضابطین واصل گردیده است که از این تعداد

4.1. تعداد 260 فقره رسیدگی شده است.

4.1.1.     تعداد پرونده های محکومیت یافته  228 فقره

4.1.2.     تعداد پرونده های برائت شده 17 فقره

4.1.3.     تعداد پرونده های صدور قرار منع تعقیب 6 فقره

4.1.4.     تعداد پرونده های عدم صلاحیت به محاکم دادگستری 6 فقره

4.2. جمع ارزش ریالی گزارشات اعلامی  36.453.796.969 ریال می باشد

4.3. جمع محکومیت صادره  11.321.659.247ریال

4.4. میزان کالاهای مکشوفه و گزارش شده

4.4.1.     دستکش 138.260 جفت + 2.354بسته

4.4.2.     ماسک 2.413.788 عدد

4.4.3.     محلول ضدعفونی کننده 21.105عدد + 864 گالن

4.4.4.     دستمال ضدعفونی کننده 28.570 عدد

4.4.5.     ژل ضدعفونی کننده 216 عدد

4.4.6.     الکل 62 لیتر + 82.854 عدد

4.4.7.     تب سنج 14عدد

5.     برگزاری گشت های مشترک با دستگاه های متولی امر

5.1. حضور منظم در جلسات ستاد ملی استانی مقابله با ویروس کرونا و اجرای مصوبات مربوطه

5.2. هماهنگی جهت تحویل کالای مکشوفه به دانشگاه علوم پزشکی استان

 

6.   وضعیت رسیدگی به پرونده های تعهدات ارزی تعداد پرونده های وارده 33 فقره می باشد

6.1. تعداد 30 فقره پرونده رسیدگی شده است

6.2. جمع ارزش ریالی گزارشات اعلامی 2.383.445.738.204 ریال می باشد

6.3. میزان ارز پرونده ها

6.3.1.       23.515.110 یوآن چین

6.3.2.        1.370.758 لیر ترکیه

6.3.3.        4.516.817 یورو

6.3.4.        1.414.850.075دلار

6.3.5.     51.623.455 وون کره

درهم امار ات 1.380.920.485