سه شنبه 1 مرداد 1398
تعزیرات استان بوشهر
| |
قوانین تعزیرات
 
قوانین تعزیرات حکومتی
 
  

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام .