شنبه 17 خرداد 1399
تعزیرات استان بوشهر
| |
پیشگفتار

سازمان تعزیرات حکومتی در راستای مأموریت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع شکل گرفته است، در جهت اجرای عدالت انجام وظیفه می کند و بازوی قدرتمندی برای دولت در مبارزه با تخلفات است و همواره بعنوان مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه اقتصادی، سلامت و قاچاق کالا و ارز در جهت احقاق حق مردم و صیانت از سلامت شهروندان تلاش می کند.

افزایش انتظارات عمومی از سازمان در جهت تامین و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و فعالان کسب و کار و صیانت از سلامت شهروندان، ضرورت واکنش مناسب به تحولات محیطی، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و ناکارآمدی شیوه های سنتی ارائه خدمات، سازمان را برآن داشت تا متغیرهای درونی و بیرونی اثرگذار بر مأموریت خود را شناسایی نموده و با تجهیز خود به منابع نوین از طریق تدوین و اجرای راهبردهای مناسب در جهت تحقق آینده ای مطلوب گام بردارد. بی تردید لازمه این امر برنامه ریزی راهبردی است که در آن تصویر روشنی از آینده سازمان و آنچه مورد نیازسازمان است ارائه می شود و چگونگی تحقق اهداف مشخص می گردد. این برنامه با هدف ارتقاء کیفیت رسیدگی، اصلاح ساختار و فرآیندهای دادرسی، گسترش استفاده از فناوری های روز آمد در پیشگیری و رسیدگی به تخلفات اقتصادی، ارتقاء سطح دانش و مهارت رؤسای شعب و کارکنان سازمان، با ایجاد تفکر استراتژیک در مدیران و مشارکت آنان در ترسیم چشم انداز سازمان، همسویی سیاست ها و تصمیمات را منجر شده و انسجام و یکپارچگی اقدامات و فعالیت های سازمان را به ارمغان می آورد.

                                                                                                                                                                                                                                                              

    زهرا افضلی نیا   

                                                                                                                                                                                                                                             مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

طرح ها و برنامه ها

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در راستای افزایش فعالیت ها و عملکرد شعب رسیدگی کننده به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی و نیز ارتقاء توان علمی و عملی پرسنل و استفاده کافی از تمامی ظرفیت های موجود، طرح ها و برنامه های ذیل را مدنظر قرار داده است:

1-    تشکیل شورای مشورتی (حقوقی) شعب:

شورای مشورتی شعب با ریاست مدیر کل و با عضویت کلیه رؤسای شعب و اجرای احکام، تشکیل و ماهانه بصورت منظم این جلسات برگزار می شود. اهداف اصلی این شورا شامل بررسی مسائل و موضوعات حقوقی مورد اختلاف ما بین اعضاء و ایجاد راه حل مناسب و منطقی و نهایتاً ایجاد وحدت رویه در این خصوص بوده و در کنار آن راهکار مناسب در جهت احیای صلاحیت های سازمان که فراموش گردیده اند: نتایج حاصله به صورت صورتجلسه لازم الاجرا به کلیه اعضاء ارسال می گردد.

2-   تخصصی نمودن شعب:

با عنایت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در امور رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات و بهداشت، در جهت رسیدگی بهتر و دقیق تر حسب توانایی و تخصصی هریک از رؤسای شعب در مرکز استان و ادارات تابعه نسبت به تشکیل شعب ویژه و تخصصی اقدام گردیده است.

3- تشکیل واحد گشت سیار:

به منظور کنترل و رصد بازار، این اداره کل با همکاری سازمان های ضابط از قبیل سازمان صمت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت نفت، استاندارد، دامپزشکی و غیره نسبت به تشکیل تیم بازرسی اقدام نموده و در تمام ایام سال بصورت کاملاً فعال به فعالیت خود ادامه می دهد که منشأ خیر و برکت بسیار زیادی در کشف و رسیدگی به تخلفات بوده است.

4-   تشکیل واحد ابلاغ و اجرا :

این واحد به منظور رسیدگی سریع و قانونمند به پرونده ها و اجرای احکام صادره تشکیل گردیده به نحوی که کلیه احضاریه ها ، ابلاغیه ها و .... طرفین پرونده از طریق این واحد صورت می پذیرد که این امر تاثیر مثبت و بسزایی در بالا رفتن کارایی و بهره وری شعب ،اجرای احکام و در مجموع اداره کل داشته است .

5-   تشکیل کار گروه های فرعی :

این اداره کل به منظور تحقق اهداف و برنامه ها ی سازمانی نسبت به تشکیل کارگروه های مختلفی از قبیل کارگروه توسعه مدیریت ،کارگروه ارزیابی عملکرد ،کارگروه حقوق شهروندی و سلامت اداری ،کارگروه دولت الکترونیک ،کارگروه پرونده های مهم و ملی ،کارگروه اقامه نماز ،کارگروه عفاف و حجاب و کارگروه امر به معروف و نهی از منکر اقدام نموده که این کارگروه ها تحرک سازمانی و زمینه سازی رسیدن به اهداف سازمانی را فراهم آورده است.

6-   تهیه و تدوین شرح وظایف سازمانی پرسنل :

تهیه و تدوین شرح وظایف کلیه پرسنل شاغل در اداره کل ، از قبیل روسای شعب ،مدیران دفاتر ، اجرای احکام ، امور مالی ، امور اداری ، رایانه ، حراست و ...

7- کمیسیون های تخصصی :

حضور فعال اداره کل در کمیسیون های تخصصی از قبیل کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی ، کمیسیون نظارت ، کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی ، کمیته تطبیق و ....

8- نظارت و ارزیابی:

به منظور رصد و پایش هوشمند اجرای برنامه ، واحد نظارت بررسی عملکرد ، سنجش میزان تحقق چشم انداز و اهداف سازمان را بصورت ماهانه بررسی و به مدیریت منعکس می نماید.

 

* هرم برنامه ریزی جامع سازمان تعزیرات حکومتی

- اهداف بلند مدت:تحقق کامل عدالت اجتماعی و ثبات رفتار اقتصادی در جامعه

- اهداف کوتاه مدت : کنترل و مهار تخلفات اقتصادی

- راهبردها و استراتژی :دیدگاه کلان مدیریت عالی سازمان شامل فرآیند ها و راهبرد از قبیل :1-فرآیند هدف گرایی 2-فرآیند روابط تعاملی که به موجب آن ،پویایی ،تحرک سازمانی و انعطاف پذیری حاصل می شود.

- خط مشی ها : سرعت در رسیدگی دقت در رسیدگی قاطعیت در رسیدگی در حیطه قوانین و دستور العمل های سازمانی

- برنامه های عملیاتی : توجه به امور رفاهی پرسنل -  تجهیز شعب به نیروهای متخصص- آگاه نمودن مردم به حقوق خود - تاسیس شعب ثابت و سیار