شنبه 17 خرداد 1399
تعزیرات استان بوشهر
| |
واحدهای تابعه
 
 

ردیف

اداره

تلفن

آدرس

1

شهرستان دشتستان (برازجان)

34240190

برازجان - انتهای خیابان فردوسی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان

2

شهرستان گناوه

33140479

33147411

گناوه - بلوار امام حسین (ع) - نبش کوچه امام حسین (ع) 3 - اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه

3

شهرستان دشتی (خورموج)

35325883

دشتی - خورموج - روبروی میدان امام خمینی - اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی

4

شهرستان کنگان

37222771

 37226076

کنگان - خیابان معلم - نبش خیابان دانش آموز- اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان

5

شهرستان تنگستان (اهرم)

35226953

تنگستان - اهرم - خیابان امام خمینی - نبش خیابان تعاون - ساختمان سابق اداره گاز - اداره تعزیات حکومتی شهرستان تنگستان

6

شهرستان دیر

35423794

دیر - بعد از میدان غدیر- روبروی منطقه انتظامی شهرستان دیر- اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دیر

7

شهرستان دیلم

33250654

دیلم - خیابان شهید بهشتی - بعد از چهارراه دانش آموز - روبروی کوچه موج دهم - اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دیلم