سه شنبه 1 مرداد 1398
تعزیرات استان بوشهر
| |
واحدهای تابعه
 
 
واحد تابعه
 
((آشنایی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر و ادارات تابعه))

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در حال حاضر به پنج شعبه فعال در حال رسیدگی به پروندههای ارجاع شده به این اداره کل می باشد
شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی
شعبه دوم تجدید نظر رسیدگی به پروندههای تجدیدنظر خواهی شده در سطح استان
شعبه سوم بدوی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی و بهداشت دارو و درمان
شعبه چهارم تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز
شعبه پنجم تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالاو اررز

آدرس تعزیرات حکومتی استان بوشهر : بوشهر خیابان فرودگاه
 

تلفن 4-5554952 تلفن ارتباطات مردمی 5554954


اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان

اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان در شهرستان برازجان واقع است و صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی – بهداشتی – قاچاق کالا را دارد .

گلوگاه شهید صلاحی
این اداره نیز بدنبال مکاتبات لازم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان مرکزی (اداره کل مبارزه با قاچاق کالا وارز ) در خصوص پرونده های قاچاق قریباً راه اندازی خواهد شد .

برازجان ـ خیابان فردوسی ـ بالاتر از دادگاه انقلاب اسلامی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان برازجان
تلفن 43722 ـ 077342 فاکس 44338

اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه

اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه واقع در شهرستان گناوه می باشد و صلاحیت رسیدگی به پروندههای صنفی وبهداشتی را دارد .

گناوه ـ چهارراه ناخدا حمزه ـ طبقه فوقانی انصار المجاهدین اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه
تلفن 6485-072322

اداره تعزیرات حکومتی دشتی

این اداره واقع در شهرستان خورموج است و پرونده های صنفی و بهداشتی مربوط به شهرستانهای دشتی و تنگستان را رسیدگی می نماید
دشتی ـ خیابان شهید مطهری جنب اداره ارشاد اسلامی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خورموج
تلفن و فاکس 5033-0772622
اداره تعزیرات حکومتی کنگان

این اداره واقع در شهرستان کنگان است و صلاحیت رسیدگی به پروندههای صنفی بهداشتی و قاچاق را دارد و در حال حاضر رسیدگی به پروندههای شهرستانهای کنگان و دیر و (جم و ریز)را بر عهده دارد .


کنگان ـ دادگستری کنگان ـ اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان تلفن و فاکس 4608-0772722

گلوگاه شهید مصطفی خمینی کنگان

این اداره رسیدگی به پرونده هاق قاچاق را بر عهده دارد.

بحمد ا… سازمان تعزیرات حکومتی به همان ابزار کارآمد و موثر که مردم و مسئولین انتظار وی را داشته اند در حال تبدیل می باشد و مردم شریف شهرستان بوشهر می توانند در خصوص تخلفات اقتصادی اطلاعات حقوقی خود را از مشاورین حقوقی این سازمان دریافت نمایند . ضمنا نشانی این مرکز مشاوره و دیگر ادارات مستقر در شهرستانها به ترتیب ذیل می باشد .
 

1- بوشهر ـ خیابان فرودگاه ـ اداره کل تعزیرات حکومتی ـ مرکز مشاوره بوشهر
با 3 تلفن 4-5554952
2- برازجان ـ خیابان فردوسی ـ بالاتر از دادگاه انقلاب اسلامی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان برازجان
تلفن 43722 ـ 077342 فاکس 44338
3- گناوه ـ چهارراه ناخدا حمزه ـ طبقه فوقانی انصار المجاهدین اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه
تلفن 6485-072322
4- دشتی ـ خیابان شهید مطهری جنب اداره ارشاد اسلامی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خورموج
تلفن و فاکس 5033-0772622
5- کنگان ـ دادگستری کنگان ـ اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان
تلفن و فاکس 4608-0772722


آدرس تعزیرات حکومتی استان بوشهر : بوشهر خیابان فرودگاه
تلفن 4-5554952 تلفن ارتباطات مردمی 5554954