شنبه 17 خرداد 1399
تعزیرات استان بوشهر
| |
برنامه تحول اداری

راهبرد مشارکت عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در راستای انجام ماموریت سازمانی خود تلاش می کند با برنامه محوری ، نگاه سیستمی و توان کارشناسی خدمات با کیفیتی را به طرز شایسته در چهار چوب وظایف قانونی خود به مخاطبین ارائه نماید. چشم انداز سازمان ، آن است که همواره به عنوان یکی از بهترین سازمانها در خدمت رسانی نزد مردم شناخته شویم . هر سازمانی در راستای تحقیق اهداف ، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود می باشد . بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخوردهای حاصل تعاملات دو سویه ، انتخاب راهبردهای ارائه خدمت ، سخت و ناممکن می گردد . به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکان پذیر است که مخاطب میزان رضایت مندی خود را از دریافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و براساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهار چوب قانونی اتخاذ نماید. دراین راستا و به منظور جلب مشارکت های مردمی تعزیرات حکومتی استان بوشهر برخود لازم میداند نظرات ، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم به ویژه از سوی مصرف کنندگان محترم و مدیران واحد های صنفی را گردآوری و راهبردهای منتج به افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید . اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاههای اجرایی را در سرلوحه کار خود قرارداد است . بر همین اساس همشهریان محترم می توانند دیدگاههای خود را طرق مختلف زیر به این اداره کل انتقال دهید .

1-      از طریق ایمیل به آدرس boushehr@tazirat.gov.ir

2-      با  تماس تلفنی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با شماره تلفن 33554949-077 (بخش ارتباط با ما)  

3-      به  صورت حضوری در میز خدمت.

4-      شما می توانید از طریق سامانه ارسال نظرات و پیشنهادات که در پورتابل اداره کل به آدرس https://www.tazirat.gov.ir/boshehr، ما را از دیدگاههای خود آگاه ساخته همواره مشتاق دیدگاهها و نظرات شما هم استانی محترم هستیم .

در پایان به برخی از امورات انجام شده که در کمیته تحول اداری مصوب گشته مختصراٌ اشاره می گردد :

1-    کاهش زمان رسیدگی به حداقل زمان

2-   استقرار سیستم استفاده از نظرات و پیشنهادات درسایت اداره کل 

3- نظر سنجی از مراجعین در خصوص نحوه و زمان ارائه خدمت

4-   بازنگری و اصلاح روشها در جهت سهولت خدمت رسانی به مراجعین

5-   نصب نام و نام خانوادگی کارکنان و پست سازمان و وظایف ایشان جهت انجام بهتر امور

6-   ایجاد امکان مراجعه مستقیم و ملاقات بدون واسطه با مدیر کل و مسوولین اداره

7- مکانیزه نموده امور جهت تسریع در انجام خدمت

8- تجهیز اداره کل به سیستم تلفن گویا