سه شنبه 1 مرداد 1398
تعزیرات استان بوشهر
| |
درباره اداره کل

 
در باره اداره کل
 
 
اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ازسال 73با نیروهای دادگستری و با مدیریت جناب آقای جواهری مقدم دادستان وقت در محل دادگستری استان بوشهر کار خود را شروع نمود ازسال 75جناب آقای رضا جعفری قائم مقام دادگستری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز گردید ند .
در سال 78آقای جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان همزمان مدیر کل تعزیرات حکومتی استان را تا شهویر 79بر عرصه داشتند از شهویور 76آقای خدر کللی خورموجی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان را بر عهده داشتند .از مهرماه 86 جناب آقای مهران معروفی به عنوان سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر منصوب شدند که با استعفای آقای معروفی از مهرماه سال 1387 آقای مهدی مصور به سرپرستی تعزیرات حکومتی استان منصوب که از تابستان 1388 به عنوان مدیرکل استان مشغول خدمت به مردم شریف استان بوشهر می باشند .