دوشنبه 17 مرداد 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/02/17         ساعت 15:06:40     گروه خبری تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه شدن یک شرکت تولید ماکارونی به پرداخت بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان به دلیل گران فروشی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو گفت: بعد از وصول گزارش تخلف یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در استان البرز با عنوان گرانفروشی، شعبه تعزیرات حکومتی به صورت ویژه وارد رسیدگی شد.
وی گفت:  بررسی‌ها حاکی از این بود که شرکت موصوف به صورت گسترده اقدام به گرانفروشی کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز رای بدوی محکومیت شرکت موصوف به پرداخت جریمه به میزان سه میلیون و هشتصدو شصت و هفت میلیارد ریال معادل سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هفت صد میلیون تومان صادر شد.
به گفته وی با توجه به سیاست‌های تنظیم بازار دولت سازمان تعزیرات حکومتی مصمم است با اشخاصی که از وضعیت موجود سو استفاده می‌کنند مقابله نماید و قطعا در این مسیر مماشات یا مسامحه نخواهد داشت.