یکشنبه 22 تیر 1399
تعزیرات استان قزوین
| |
برنامه تحویل ادازی
تحول اداری 
 1. تجهیز اداره کل به سیستم تلفن گویا و مرکزی
 2. مکانیزه نمودن امور
 3.  کاهش زمان رسیدگی به حداقل ممکن 
 4. تکریم ارباب رجوع
 5. استقرار سیستم انتقادات و پیشنهادات
 6. آموزش پرسنل 
 7. نظر سنجی از مراجعین در خصوص نحوه برخورد و انجام امور
 8. بازنگری و اصلاح روشها در جهت سهولت خدمت رسانی به مراجعین
 9. نصب تابلو راهنما
 10. نصب نام و نام خانوادگی کارکنان و پست سازمانی و وظایف ایشان 
 11. استقرار باجه بانک ملی در اداره کل با هدف تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت مردم
 12. امکان مراجعه مستقیم و ملاقات بدون واسطه مراجعین با مدیر کل