چهارشنبه 2 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/09/12         ساعت 08:24:14     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از تعطیلی موسسه غیرمجاز پزشکی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس، نسبت به استفاده درمانی و زیبایی از دستگاه‌های لیرز بوسیله افراد بدون صلاحیت هشدار داد.
وی با اشاره به تشکیل یک پرونده در این رابطه در هفته گذشته اضافه کرد: طی گزارش بازرسان دانشگاه علوم پزشکی، در یک مطب پزشک واقع در شهر شیراز، اقدامات درمانی بوسیله دستگاه لیزر از سوی افراد بدون صلاحیت انجام که در چندین مورد باعث آسیب به مراجعه کنندگان شده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با بیان اینکه افراد خاطی به تعزیرات احضار شده اند، تصریح کرد: یکی از شعب تعزیرات حکومتی فارس که رسیدگی به پرونده را به عهده داشت حکم به تعطیلی واحد لیزر غیرمجاز و ضبط همه تجهیزات آن به نفع دولت صادر کرد.
وی بیان کرد: تخلفات متخلفان از چشمان ماموران سازمان تعزیرات حکومتی پنهان نمی ماند و هیچ گونه چشم پوشی در این خصوص صورت نمی گیرد.