دوشنبه 18 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/10/22         ساعت 09:43:53     گروه خبری اخبار تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 44 میلیاردی دو شرکت خودروسازی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده گران‌فروشی شرکت‌های خودرویی اظهار کرد: یکی از شرکت‌های خودرویی را از ۳ هزار تعهد به کمتر از ۳۰۰ تعهد رسانده ایم.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از شرکت‌های خودرویی ۲ هزار تعهد داشت که با هماهنگی های انجام شده اکنون کمتر از ۳۰ تعهد باقی مانده است.
رایگانی گفت: شرکت دیگری ۴ هزار تعهد دارد که پرونده آن در حال بررسی است.
وی بیان کرد: شرکت خودروسازی (آ. م. پ) به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال و شرکت‌ خودرو سازی دیگری به مبلغ ۲۹ میلیارد ریال در شعب تعزیرات شهر تهران جریمه شدند.