شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/10/23         ساعت 11:24:22     گروه خبری اخبار تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 500 میلیارد ریالی در پرونده قاچاق مس استان آذربایجان غربی خبر داد.
تصویر  

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مامورین گمرک شهرستان سرو حین کنترل خودروهای خروجی از 2 دستگاه تریلی مقدار 48 هزار و 605 کیلوگرم برنج متعلق به بارنامه یک شرکت بازرگانی از مبداء گمرک تبریز به مقصد کشور ترکیه را کشف کردند اما بعد از انجام آزمایش، محموله مکشوفه مس تشخیص داده شده و با بررسی اسناد و مدارک گمرکی ارائه شده؛ عدم انطباق محتویات محموله ها با اسنادگمرکی مربوطه محرز و پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز ارجاع شد.

وی افزود: شعبه هشتم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه با توجه به محرز شدن تخلف، مدیرعامل شرکت مذکور را به اتهام تعویض کالای ممنوع الصدور با کالای صادراتی داری پروانه صادراتی (قاچاق مس) به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یکسال و همچنین پرداخت 500 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.