شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/10/24         ساعت 09:08:47     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از رسیدگی و صدور حکم نگهداری الکل به صورت تجارت خارج از ضوابط تعیینی دولت خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: با گزارش مامورین نیروی انتظامی در مورد کشف و ضبط الکل به ارزش سه میلیارد و 250 میلیون ریال، پرونده ای  در این رابطه تشکیل شد.
وی افزود: با ارسال پرونده به شعبه دوم تعزیرات استان، موضوع بررسی و پس از احراز تخلف، متهم به دلیل  نگهداری کالای موضوع قاچاق بصورت تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت، به ضبط کالا و پرداخت 6 میلیارد و 501 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.