شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/10/24         ساعت 09:10:22     گروه خبری اخبار تعزیرات

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت 570 میلیون ریالی قاچاقچی موتور سیکلت خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، هوشنگ محمدی سرپرست  تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین با دریافت گزارش در مورد نگهداری یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق در یک فروشگاه، موفق به کشف آن شدند و با تشکیل پرونده، رسیدگی به تخلف در تعزیرات حکومتی آغاز شد.
وی افزود: شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین، پس از احراز تخلف، متهم را به پرداخت 570 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و ضبط موتور سیکلت مکشوفه صادر کرد.