دوشنبه 18 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/10/29         ساعت 10:50:38     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور حکم برای پرونده قاچاق 23 هزار لیتر گازوئیل خبر داد.
 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با دریافت اطلاعات و اخباری در مورد دپوی مقادیر زیادی سوخت در یک باغ متروکه واقع در حومه شهر شیراز، مامورین انتظامی با اخذ مجوز قضایی اقدام به ورود و بازرسی کردند و نهایتا بیش از 23 هزار لیتر گازوئیل را که در مخازن بزرگی دپو شده بود، کشف کردند.

وی با اشاره به ارسال گزارش و معرفی 2 نفر در این رابطه به تعزیرات گفت: با تحقیقات انجام شده در شعبه و بازجویی از متهمین، مشخص شد که سوخت های مکشوفه به قصد فروش غیرقانونی در این مکان دپو شده و بر همین اساس حکم به ضبط سوخت های مکشوفه و جریمه 2 میلیارد ریالی متهمین صادر شد.