یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان گیلان
| |
مديريت محتوا

برای مطالعه اخبار اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان در شبکه اجتماعی ایتا به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://eitaa.com/tazirat_gil135

برای مطالعه اخبار سازمان تعزیرات حکومتی در شبکه اجتماعی ایتا به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://eitaa.com/taziratnews 

برای مطالعه اخبار سازمان تعزیرات حکومتی در شبکه اجتماعی سروش به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://what.sapp.ir/taziratnews