یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان گیلان
| |
وظایف سازمان
وظایف و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی
 
مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در 5 محور ذیل خلاصه می گردد:
یک - رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی 23/12/67
- گرانفروشی
- کم فروشی و تقلب
- احتکار
- عرضه خارج از شبکه
- عدم درج قیمت
- اخفاء و امتناع از عرضه کالا
- عدم صدور فاکتور
- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
- عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان
- نداشتن پروانه کسب
- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی
- فروش ارزی - ریالی
- فروش اجباری
-عدم اعلام موجودی کالا
- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط
قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359
- عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده
- عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی
- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع
- عدم ارایه صورتحساب به خریدار
- عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده
- عدم درج قیمت
- عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی
- گرانفروشی و کم فروشی
- اخفا و امتناع از فروش کالا
-احتکار

دو
- رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
( قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 23/12/1367
- ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه
- خودادری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس
- ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه
- بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی
- بکارگیری متخصصین پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز
- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
- ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک
- عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه
- تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس
- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی
- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر
- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو
- ارایه دارو بدون نسخه پزشک
- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه
- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه
- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته
- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه
- گرانفروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه
- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه
- عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه
- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.
- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.
- تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.
- عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
- عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید
- عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روی محصولات تولیدی
- عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.
- عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود
- عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.
- عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزش و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.

سه
- صلاحیت ثانویه در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه.
چهار - رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن و کالاهای اساسی (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار) در محدوده مواد 5 و 17 قانون تعزیرات حکومتی
پنج - رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار)
وظایف سامزان تعزیرات حکومتی:
وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:
الف - اختصاصی:
عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.
ب - مشترک:
- هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده 11 قانون اخیر الذکر.
- هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق.
- هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.
- هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی