یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان گیلان
| |
واحد های تابعه

 

   

ردیف

نام اداره

شماره تلفن

آدرس

1

اداره کل تعزیرات استان

33365854

33365502

کمر بندی شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز

2

اداره تعزیرات رودبار

01326221130

 محله گزن- ساختمان تبلیغات اسلامی

3

اداره تعزیرات رودسر

01426226196

خیابان بسیج مستضعفین

4

اداره تعزیرات لاهیجان

01412237022

01412233398

خیابان کاشف شرقی

5

اداره تعزیرات لنگرود

01425220900

14252262390

کوچه شهیدی نژاد

6

اداره تعزیرات تالش

01824232055

بلوار ولیعصر

7

اداره تعزیرات صومعه سرا

01823229014

خیابان جمهوری

8

اداره تعزیرات فومن

01327237897

مجتمع اداری افتخاری

9

اداره تعزیرات شفت

01327822407

خیابان 17 شهریور

10

اداره تعزیرات بندرانزلی

01813228970

01813229552

مجتمع اداری

11

اداره تعزیرات آستارا

01825222242

01825225447

خیابان امام - تله سیفی

12

اداره تعزیرات آستانه

01424228036

خیابان طالقانی

مخابرات اداره کل

3229927

معاون اداری و مالی

3229592

معاون اجرایی

3228764

روابط عمومی 

3229038

حراست

3233853

رایانه

3236723

امور اداری

3225998

اجرای احکام

3229705