شنبه 5 بهمن 1398
تعزیرات استان گیلان
| |
ارتباط با ما
ارتباط با اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان

شعب بدوی و تجدید نظر مستقر در مرکز استان

شعبه دوم تجدید نظر

محل استقرار

تلفن تماس

رشت

 32...

شعب بدوی مستقر در رشت

شماره شعبه

داخلی

تلفن تماس

شعبه4

204

3229927-0131

شعبه 5

222

شعبه6

212

شعبه 7

207

شعب ویژه قاچاق کالا و ارز

 

شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز رشت

تلفن

محل استقرار

3228764

آدرس ذیل

شعبه ویژه قاچاق کالا و ارزآستارا

01825222242

خیابان امام خمینی

شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز انزلی

01813228970

مجتمع اداری انزلی

اداره ابلاغ و اجرا

اداره ابلاغ و اجرا

 3229705-0131 

آدرس ذیل

 
آدرس اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان :
رشت – کمر بندی شهید بهشتی – جنب کمیته امداد امام خمینی (ره)