یکشنبه 3 مهر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/06/28         ساعت 09:28:45     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه 57 میلیارد ریالی متخلفان در 4 پرونده خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی امینی گفت: در گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت از یک فروشگاه با مشاهده تخلف گرانفروشی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد که شعبه پس از رسیدگی، متخلف را به پرداخت 38 میلیارد و 275 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی و تیم گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون کشف محموله لباس قاچاق از یک واحد صنفی، گزارش این تخلف هم برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که اتهام انتسابی را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت 13 میلیارد و 393 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
امینی همچنین پیرامون پرونده تخلف گرانفروشی برای یک واحد عرضه فراورده‌های لبنی گفت: با گزارش بازرسین سازمان جهاد کشاورزی، صمت و رئیس شعبه گشت سیار پیرامون گرانفروشی یک واحد عرضه فراورده لبنی پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شد و شعبه متخلف را علاوه ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول به پرداخت 2 میلیارد و 190 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی همچنین پیرامون جریمه 2 میلیارد و 892 میلیون ریالی یک شرکت تولید و عرضه فرآورده‌های پروتئینی گفت: با گزارش بازرسان سازمان جهاد کشاورزی، صمت و رئیس شعبه تعزیرات حکومتی پیرامون گرانفروشی یک شرکت تولید و عرضه فرآورده‌های پروتئینی پرونده این تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و شعبه متخلف را علاوه به ممهور کردن پروانه به مهر تخلف به پرداخت 2 میلیارد و 892 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.