شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/09/16         ساعت 11:52:16     گروه خبری تعزیرات

وزیر دادگستری در جمع کارکنان تعزیرات اصفهان گفت: پیگیر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با پرسنل دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار صمیمانه اظهار داشت: در رسیدگی به پرونده ها خدا را در نظر بگیرید و خود را جای مردم قرار دهید زیرا اشتباه ما شاید موجب نابودی زندگی دیگران شود.
وزیر دادگستری با اعلام این موضوع که افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است؛ گفت:  ارتباط با خدا را موجب آرامش خاطر و رعایت عدالت در انجام وظیفه است و تقویت ارتباط با خدا موجب می شود انسان غیر از خدا از کسی نترسد.
آوایی در پایان سخنان خود اظهار داشت: افزایش سطح رفاه پرسنل همیشه جز دغدغه های اصلی من و ریاست سازمان بوده است.
شایان ذکر است قبل از سخنرانی وزیر دادگستری، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از عملکرد اداره کل را تشریح و پس از آن احدی از پرسنل به نمایندگی از دیگر همکاران مواردی از مشکلات و موانع موجود را بیان کرد.