پنجشنبه 10 مهر 1399
| |
تاریخ 1399/04/31         ساعت 12:50:15     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار بیان کرد: نظارت‌ها بر بازار در 4 ماهه 1399 نسبت به 4 ماهه 1398 حدود 15 درصد افزایش داشته است.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری در حاشیه چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار در گفتگو با خبرنگاران گفت: اعداد و آمار کلی سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سازمان های مرتبط مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه ها، اصناف و مراجع قضایی نشان می دهد که علیرغم محدویت های به وجود آمده بر اثر شیوع بیماری کرونا برای نظارت‌های فیزیکی در بازار اما حدود 15 درصد در همین 4 ماهه امسال نظارت‌ها ارتقای یافته است.

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه نظارت، کنترل و برخوردهای تشدیدی از حدود دو سال و نیم گذشته همواره تداوم داشته است و اقتضای شرایط فعلی به واسطه شیوع کرونا می طلبد که نظارت ها میدانی تر و مبتنی بر مطالبات مردم باشد.

افزایش 4 برابری برخورد با جرایم و تخلفات بازار

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: در همین شرایط در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات حوزه بازار با تمرکز بر احتکار، عدم اعلام موجودی و اختفای کالا در 4 ماهه امسال حدود 20 برابر نسبت به چهار ماهه 1398 افزایش داشته ایم که نشانگر عزم جدی سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخله و نظارت بر بازار است.