دوشنبه 31 شهریور 1399
تعزیرات استان ایلام
| |
طرح ها و برنامه ها

طرحها و برنامه های استان


اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام به منظور رفاه و کمک به اعضا و پرسنل ، به سال 1382 اقدام به تإسیس صندوق قرض الحسنه بنام مقدس پیامبر اعظم (ص) نمود.
اعضـاء اولیه صنـدوق 26 نفر و مــدیر عامل آن آقای جعفر حسنی جلیلیان معاونت محترم اداری و مالی اداره کل بوده که همچنین طی دوره های انتخاباتی برگزار شده سه نفر نیز به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شده اند .
کارکنان و اعضــاء در گذشته مبـلغ 3.000.000 ریـال وام دریافت نموده و هم اکنـون این مبلغ به 5.000.000ریال افزایش پیدا کرده است .
ذخیره و سرمایه صندوق تاپایان شهریور ماه 85 مبلغ 52.350.000 ریال می باشد و دیگر اینکه تعداد اعضاء به 28 نفر رسیده که همگی به نوبه خود از وام صندوق استفاده نموده اند .